Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Mærkning og registrering af dyr

Dyresundhedsloven beskriver, hvilke steder og dyrearter der skal være registreret i en central database, samt hvilke dyr der skal være mærket og registreret.

Loven indeholder også krav om føring af fortegnelser i den enkelte besætning og indberetning af flytninger til den centrale database.

​​​​​​​​​​​​​Dyresundhedsloven og krav til mærkning og registrering af dyr


Hvilke steder med dyr skal være registreret i Fødevarestyrelsens Centrale Husdyrbrugsregister (CHR)?

Alle steder, der holder disse dyr, skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR):

Kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte, kameler, fjerkræ, ræve, mink, ildere, akvakulturdyr, humlebier samt kaniner til konsum. Desuden skal du registrere chinchillaer og fritter, med mindre du holder dem som selskabsdyr. Selskabsdyr er dyr, som du holder i privat, ikke kommercielt øjemed.

For mange af de nævnte dyrearter er kravet om registrering i CHR langt fra nyt. Men det er nyt, at der nu er EU-regler, der betyder, at du skal lade dit dyrehold registrere i CHR, hvis du holder heste, hjorte, kameler, humlebier, kaniner til konsum samt chinchillaer og fritter, der ikke holdes som selskabsdyr.​

Du kan selv foretage registreringen af dit dyrehold på appen 'CHR' eller landbrugsindberetning.dk 

Udover kravet om registrering i CHR er der krav om, at du skal:

 • føre fortegnelser over aktiviteterne i din besætning
 • mærke dyrene, f.eks med øremærker eller en chip (kvæg, svin, får, geder, heste, hjorte og kameler)
 • registrere i CHR når dyrene flyttes (kvæg, svin, får og geder)
Nedenfor kan du læse mere om reglerne for de dyrearter, som ikke tidligere har været omfattet af EU- krav om enten registrering i CHR, identifikation af dyrene eller føring af fortegnelser.

Heste (herunder også æsler, zebraer og krydsninger heraf)

Hvis du holder heste, skal du lade dig registrere i CHR. Kravet gælder for alle steder, hvor der holdes heste, uanset hvor mange heste, der er på stedet. 

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der er forpligtet til at foretage registreringen i CHR. Fra den 2. januar 2023 skal den ansvarlige for hesteholdet knytte de enkelte heste der er opstaldet, til hesteholdet i CHR. Dette gøres via appen 'CHR'.

Hvis der på et sted befinder sig heste med forskellige ejere, så er det ejeren af fx stutteriet, hestepensionen eller rideskolen, der skal foretage registreringen, da denne er ansvarlig for hesteholdet. Registreringen af et hestehold afhænger ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. 

Hesteejere skal være opmærksom på, at der er regler om identifikation af heste og om hestepas. Det betyder, at alle heste skal mærkes med en chip, have et hestepas og registreres i Hestedatabasen hos SEGES Heste.

For at registrere din hest i Hestedatabasen hos SEGES kan du finde kontaktoplysninger her. For heste der hører under Dansk Galop, Dansk Travsports Centralforbund og Dansk Islandshesteforening skal ejeren kontakte eget forbund for registrering i Hestedatabasen.

​Status som udelukket fra konsum har ikke betydning ift. kravet om registrering af steder med heste i CHR. 

Læs mere om registrering af heste og hestehold i CHR


Hjorte
Hvis du har hjorte, skal du som hidtil lade dig registrere i CHR med en besætning med hjorte. Hjorte omfatter alle dyr af hjortefamilien og dermed også f.eks. dådyr, elge og krondyr. 

Du skal også føre fortegnelser over aktiviteterne i din besætning. Der er krav om, at du skriver ned, hver gang du mærker dyr, når du modtager dyr eller flytter dyr væk fra din besætning. Der er ikke noget krav til præcist, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrol i din besætning. 

Du skal huske at notere følgende oplysninger ned:

 1. For dyr, der fødes i din besætning: dyrets øremærke- eller chipnummer.
 2. For dyr, der flyttes ind i din besætning: dyrets øremærke- eller chipnummer og              besætningsnummer for den besætning, som dyret kom fra samt datoen for dyrets ankomst.
 3. For dyr, der flyttes ud af din besætning: dyrets øremærke- eller chipnummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret er blevet flyttet til samt datoen for dyrets afgang.
Fristen for at notere oplysningerne er 7 dage efter dyrets mærkning eller flytning.

Du skal opbevare fortegnelserne i 3 år efter, det sidste dyr har forladt din besætning.

Du skal desuden opdatere de oplysninger, der er registreret om dig og din besætning i CHR, minimum én gang årligt.


Kameler (herunder lamaer og alpacaer)
Hvis du har kameler, lamaer og alpacaer skal du lade dig registrere i CHR med en besætning. Dyrene skal mærkes, hvis de flyttes fra det sted, hvor de er født, og under alle omstændigheder senest når de er 9 måneder gamle. Alle dyr, der fødes i din besætning efter den 21. april 2021, er omfattet af reglerne om mærkning senest 9 måneder efter fødslen. 

Dyr i din besætning født inden den 13. maj 2021 skal være mærket senest den 13. februar 2022, eller hvis de flyttes fra din besætning inden da. 

Dyr, der er mærket med mindst ét øremærke inden den 13. maj 2021 betragtes som korrekt mærkede efter de nye regler.

Kameler, almaer og alpacaer skal fremover være mærket på én af følgende måder:

 • Med to øremærker – ét i hvert øre.
 • En chip (injicerbar transponder).
Du skal også føre fortegnelser over aktiviteterne i din besætning. Der er krav om, at du skriver ned, hver gang du mærker dyr, når du modtager dyr eller flytter dyr væk fra din besætning. Der er ikke noget krav til præcist, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrol i din besætning. 

Du skal huske at notere følgende oplysninger ned:

 1. For dyr, der fødes i din besætning: dyrets øremærke- eller chipnummer.
 2. For dyr, der flyttes ind i din besætning: dyrets øremærke- eller chipnummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret kom fra samt datoen for dyrets ankomst.
 3. For dyr, der flyttes ud af din besætning: dyrets øremærke- eller chipnummer og besætningsnummer for den besætning, som dyret er blevet flyttet til samt datoen for dyrets afgang.
Fristen for at notere oplysningerne er 7 dage efter dyrets mærkning eller flytning.

Du skal opbevare fortegnelserne i 3 år, efter at det sidste dyr har forladt din besætning.

Du skal desuden opdatere de oplysninger, der er registreret om dig og din besætning i CHR, minimum én gang årligt.

Kaniner til konsum
Alle steder, hvor der holdes kaniner med henblik på konsum, skal registreres i CHR. Det betyder, at hvis du producerer slagtekaniner til brug uden for din egen husholdning, skal du lade dig registrere i CHR med en kaninbesætning. Det gælder uanset, om du sælger kaninerne eller forærer dem væk med henblik på konsum. 

Du skal også føre fortegnelser over aktiviteterne i din besætning. Der er krav om, at du skriver ned, hver gang du modtager dyr eller flytter dyr væk fra din besætning. Der er ikke noget krav til præcist, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrol i din besætning. 

Du skal huske at notere følgende oplysninger ned:

 1. For dyr, der flyttes ind i din besætning: antal dyr og besætningsnummer for den besætning, som dyrene kom fra samt datoen for dyrenes ankomst.
 2. For dyr, der flyttes ud af din besætning: antal dyr og besætningsnummer for den besætning, som dyrene er blevet flyttet til samt datoen for dyrenes afgang.
Fristen for at notere oplysningerne er 7 dage efter, at du flyttet dyr til eller fra din besætning.

Du skal opbevare fortegnelserne i 3 år efter, det sidste dyr har forladt din besætning.

Du skal desuden opdatere de oplysninger, der er registreret om dig og din besætning i CHR, minimum én gang årligt.

Fritter
Hvis du har fritter, skal du lade dig registrere i CHR med en besætning med fritter. Det gælder dog ikke, hvis du holder dem som selskabsdyr. Selskabsdyr er dyr, der holdes i privat, ikke-kommercielt øjemed.

Du skal også føre fortegnelser over aktiviteterne i din besætning. Der er krav om, at du skriver ned, hver gang du modtager dyr eller flytter dyr væk fra din besætning. Der er ikke noget krav til præcist, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrol i din besætning. 

Du skal huske at notere følgende oplysninger ned:

 1. For dyr, der flyttes ind i din besætning: antal dyr og besætningsnummer for den besætning, som dyrene kom fra samt datoen for dyrenes ankomst.
 2. For dyr, der flyttes ud af din besætning: antal dyr og besætningsnummer for den besætning, som dyrene er blevet flyttet til samt datoen for dyrenes afgang.

Har du fritter (ikke som selskabsdyr), skal du også notere følgende for hvert enkelt dyr:

 • Fødselsdato.
 • Dato for død eller bortkomst.
 • Chipnummer, hvis dyret er chipmærket.
Fristen for at notere oplysningerne er 7 dage efter, at du flyttet dyr til eller fra din besætning. Fristen er ligeledes 7 dage, for notater om fritters fødsel, død eller forsvinden fra din besætning.

Du skal opbevare fortegnelserne i 3 år efter, det sidste dyr har forladt din besætning.

Du skal desuden opdatere de oplysninger, der er registreret om dig og din besætning i CHR, minimum én gang årligt.

Humlebier
Hvis du har en humlebiproduktion, der skal godkendes af Fødevarestyrelsen, skal du lade dig registrere i CHR med en besætning med humlebier.

Hvis du har honningbier, skal du være registreret hos Landbrugsstyrelsen i det Centrale Bigårdsregister, men ikke i CHR.

Du skal også føre fortegnelser over aktiviteterne i din besætning. Der er krav om, at du skriver ned, hver gang du modtager humlebier eller flytter humlebier væk fra din besætning. Der er ikke noget krav til præcist, hvordan du skal skrive det ned, men oplysningerne skal stå samlet og være let tilgængelige, hvis Fødevarestyrelsen kommer på kontrol i din besætning. 

Du skal huske at notere følgende oplysninger ned:

 1. For humlebier, der flyttes ind i din besætning: anslået antal humlebier og besætningsnummer for den besætning, som bierne kom fra samt datoen for flytningen.
 2. For humlebier, der flyttes ud af din besætning: anslået antal humlebier og besætningsnummer for den besætning, som bierne er blevet flyttet til samt datoen for flytningen.
Fristen for at notere oplysningerne er 7 dage efter, at du flyttet humlebier til eller fra din besætning.

Du skal opbevare fortegnelserne i 3 år efter notatet om den seneste aktivitet.

Du skal desuden opdatere de oplysninger, der er registreret om dig og din besætning i CHR, minimum én gang årligt.

Hvad er nyt for besætninger med kvæg, svin, får og geder?
Hvis du har kvæg, svin, får eller geder så er du allerede registreret i CHR og har været omfattet af reglerne om mærkning, registrering og indberetninger af flytninger de sidste mange år. Men dyresundhedsloven ændrer også en smule på reglerne for disse dyrearter.
Ved at klikke på dyrearten herunder kan du se en kort oversigt over ændringerne i CHR reglerne for hhv. kvæg, svin, får og geder.

CHR og ændringer for kvæg 
 • Det elektroniske øremærke kan erstattes af en chip eller en vombolus.
 • Der er ikke længere krav om at det ene øremærke skal være husgavlformet.
 • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker. 
 • Fristen for registrering i CHR af fødsler for kalve i besætninger med forlænget mærkningsfrist er 7 dage efter, at dyret er identificeret. 
CHR og ændringer for svin 
 • Alle svin skal være mærket senest 9 måneder efter fødslen.
 • Umærkede svin, der er født inden den 12. maj 2021 skal være mærket senest den 12. februar 2022, eller hvis de flyttes fra besætningen inden da. 
 • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka skal ikke mærkes, men flytningen skal som hidtil indberettes til CHR.
 • Der kan benyttes reservemærker (håndskrevet CHR nr.) i stedet for erstatningsmærker.
 • Erstatningsmærker og reservemærker skal være isat senest 7 dage efter, at det oprindelige mærke er tabt.
CHR og ændringer for får og geder
 • Mærkningsfristen for får/geder er 9 måneder.
 • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka skal ikke mærkes, men flytningen skal som hidtil indberettes til CHR.
 • Det ene øremærke kan erstattes af et kodemærke, et elektronisk øremærke, en chip eller en vombolus.
 • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
 • Fristen for registrering af lam og kid i besætningsregistret er 7 dage efter, at dyret er identificeret.
 • Der skal ikke længere noteres det samlede antal dyr i besætningsregistret
CHR vejledninger for de enkelte dyrearter
Her nedenfor finder du Fødevarestyrelsens vejledninger til CHR reglerne. Vejledningerne er skrevet for at gøre det lettere at orientere sig i reglerne om identifikation, registrering og flytninger af dyr. Reglerne er fastsat i EU forordninger og i CHR bekendtgørelsen. Du kan finde henvisninger til reglerne i rubrikken "Lovstof" nederst.


Vejledning til CHR reglerne for kvæg

Lovstof 

Ændret 12. februar 2023