Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering af heste og hestehold i CHR

Alle steder, der holder heste, skal registrere sig digitalt i CHR (det Centrale Husdyrbrugsregister). Det sker som en del af EU’s dyresundhedslov.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Registrering af heste og hestehold skal give overblik og hjælpe ved smitteopsporing  

Registrering skal give overblik og hjælpe ved smitteopsporing

Dyresundhedsloven, der gælder i alle EU-medlemslande, indeholder regler for forebyggelse og bekæmpelse af alvorlige dyresygdomme i EU, bl.a. hos heste. Registrering af steder, hvor heste opholder sig, er et vigtigt redskab i tilfælde af udbrud af anmeldepligtige hestesygdomme. Disse sygdomme skal bekæmpes hurtigt af hensyn til dyrenes velfærd og hestebranchen, da udbrud af alvorlige sygdomme hos heste vil begrænse muligheden for at flytte heste mellem EU-lande og bremse udviklingen af hestesporten. 
Registrering af heste og hestehold er et vigtigt værktøj i arbejdet med at opspore og inddæmme sygdomme hos heste. Derfor gælder kravet om registrering for alle hestehold, uanset om der er en enkelt hest eller flere hundrede på ejendommen.  

Hvem skal re​gistrer​​​e sig i ​CHR?

Alle steder, der holder et eller flere dyr af hestef​​amilien (heste, æsler, zebraer eller krydsninger deraf), skal registrere sig i CHR på via app'en 'CHR', der kan hentes i App Store og i Google Play

Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal lade sig registrere, og derfor afhænger registreringen ikke af, hvem der ejer den jord eller de bygninger, hvor hestene opholder sig. Hvis man som hesteejer eksempelvis lejer et stykke mark af naboen, og man selv står for fodring og tilsyn, er det hesteejeren og ikke naboen, der skal registrere hesteholdet.

Hvilke hes​​​te skal du r​egistrere i CHR?

Du skal registrere alle dine heste. I ​​​​app'en 'CHR' knytter du hestene t​​​il deres opstaldningssted. Det er den ansvarlige for hesteholdet, der skal foretage registreringen. 

Det er kun heste, der står på dit hestehold i mere end 30 dage, som​ du skal knytte til hesteholdet i CHR. Der er dog nog​le få undtagelser fra de 30 dage ved særlige aktiviteter, hvor der gælder andre frister: 

 • ​​Registrering efter 90 dages opstaldning:
  • Heste, der deltager i konkurrencer, væddeløb, opvisninger/skuer, træning eller trækdyrsaktiviteter.
  • Hopper der opstaldes til a​​​vl.

 • Ingen registrering i hele avlssæsonen:
  • Hingste der opstaldes til avl.

Registrering af heste der flytter opstaldningssted

Når en hest er oprettet i CHR, skal du efterfølgende registrere dens flytninge​r via app'en 'CHR'. Det er den ansvarlige for det hestehold, hesten flytter til, der har ansvaret for at foretage registreringen i CHR.

Når en hest flytter til dit hestehold, skal den knyttes til dit hestehold i CHR senest 7 dage efter flytningen. Det gælder kun, hvis hesten skal opholde sig i dit hestehold i mere end 30 dage. Der gælder dog de samme undtagelser for opstaldning i forbindelse med avls og konkurrenceaktiviteter som tidligere er nævnt.​


Registre​​​ri​​ng af​​ konkurrencer, væddeløbsbaner og

rideba​ner mv.​

Kravet om registrering gælder også steder, hvor heste opholder sig midlertidigt, som eksempelvis stævnepladser. Det er netop i ko​​ntakt med andre heste, at smittespredning opstår, og derfor er det vigtigt at have overblik over alle steder, hvor heste har kontakt til hinanden. 

​Der er kun krav om ét registreret hestehold på stedet, så hvis der fx allerede er registreret en rideskole på stedet, skal den tilhørende ridebane ikke også oprettes i CHR. Det er endvidere kun steder med faste fysiske faciliteter som fx ridebane, væddeløbsbane, ridehuse og klubhuse, der er omfattet af registreringen. 

Dyrskuer og kåringspladser skal altid oprettes med et CHR-nr.

​​

Du skal før​e fortegnelser over dit hestehold​

Som ansvarlig for et hestehold skal du føre og vedligeholde fortegnelser over de heste, der befinder sig på stedet. Fortegnelserne skal kunne fremvises til Fødevarestyrelsen ved smitteudbrud eller kontrol, på linje med fremvisning af hestepas. De oplysninger der allerede fremgår af app'en 'CHR', skal du ikke føre fortegnelser over. 

I dine fortegnelser over flytninger skal følgende oplysninger skrives ned: 

 • Hestens identifikationskode (typ isk chipnummer) eller unikke kode (UELN-nr./ registreringsnummer).
 • Dato for flytning
 • CHR-nr. for hesteholdet som hesten er flyttet til/fra

En flytning er når hesten opholder sig på et andet hestehold. F.eks. benytter ridehus/ridebane, er til konkurrence (stævne/væddeløb), kåring, træning, bedækning og lign. Kravene til fortegnelser for flytninger af heste er tilpasset de danske forhold indenfor konkurrencer og daglig træning, se afsnittet om disse steder længere nede i teksten.

Dine fortegnelser kan f.eks. fremgå af en håndskreven liste, et onlinedokument eller en app, du kan selv finde på den løsning der bedst fungerer for dit hestehold. Fortegnelserne skal ajourføres senest 7 dage efter flytningen af hesten. Du skal være opmærksom på, at fortegnelserne skal gemmes i tre år. Fødevarestyrelsen har udarbejdet nogle skabeloner du kan benytte til at føre fortegnelser over flytninger, men der er ikke krav om at du skal bruge disse. Du finder skabelonerne i bunden af denne side.​​


Ridehuse​​/ridebaner

I forbindelse med daglig træning på en ridebane/ridehus, hvor hesten ikke er opstaldet, skal den ansvarlige for ridehuset/ridebanen have en liste med brugernes navne og deres kontaktoplysninger.

Der hvor hesten er opstaldet, skal fortegnelserne kun indeholde oplysning om hvilket ridehus/ridebane hesten ofte benytter, her er ikke nødvendigt at angive dato.


Konkurrenc​er, dyrskuer og kåringer mv.

I forbindelse med afholdelse af konkurrencer, dyrskuer og kåringer mv., skal den ansvarlige for begivenheden føre fortegnelse over, hvilke heste der deltager. Dvs. at den ansvarlige for begivenheden, ved forespørgsel fra Fødevarestyrelsen, skal kunne udlevere en liste over de deltagendes hestes unikke koder (UELN-numre), samt dato for deltagelse. Dette er allerede muligt for stævner under Dansk Ride Forbund, Dansk Travsports Centralforbund, Dansk Galop og Dansk Islandshesteforening.

Der hvor hesten er opstaldet, skal fortegnelserne kun indeholde dato for deltagelse og hvilket forbund stævner er af holdt af. Dette er gældende når stævnet er registreret i databasen hos Dansk Rideforbund, Dansk Islandshesteforening, Dansk Travsports Centralforbund eller Dansk Galop.

Ved deltagelse i udenlandske konkurrencer, skal der kun angives dato for hestens deltagelse og landekode for landet hvor konkurrencen er afholdt.


Trænings- og bedækningsophold

Hvis der er heste, som opholder sig på dit hestehold i forbindelse med træning eller bedækning, skal du først registrere dem i CHR, hvis opholdet overstiger 90 dage. For hingste gælder dette hele avlssæsonen. 

Derfor skal der føres fortegnelser over disse ophold, når de er kortere end 90 dage. Kommer hesten fra udlandet, er det tilstrækkeligt at angive hestens identifikationskode/unikke kode, dato for ankomst/afgang samt landekode for hvor hesten kommer fra/skal til.​​

Gebyr ved​​ reg​istr​​er​ing

Når dyr bliver registreret i CHR, vil der ofte være et gebyr forbundet med registreringen. Gebyret går til at dække Fødevarestyrelsens udgifter til bl.a. udvikling og drift af databasen og kontrol af CHR-reglerne. 

Størrelsen på gebyret justeres årligt på baggrund af udgifterne, og gebyret offentliggøres hvert år i betalingsbekendtgørelsen. Fødevarestyrelsen forventer, at der på et tidspunkt vil komme et gebyr for registrering af hestehold i CHR. Det vil tidligst blive fra 2024, og da gebyret vil blive opkrævet bagudrettet, vil det først ske i 2025. Størrelsen på gebyret forventes at blive nogle få hundrede kroner pr. hestehold årligt.​


Hvad betyder det at oplysningerne i CHR er offentligt tilgængelige

Langt de fleste oplysninger, der er registreret i CHR om besætninger/dyrehold er offentligt tilgængelige og vises på CHR hjemmesiden chr.fvst.dk. Det betyder blandt andet, at man kan se adressen for dyreholdet og adressen på ejeren af dyreholdet sammen med andre oplysninger, som fx antal dyr og om dyreholdet er økologisk.

​​​Hvis du har adressebeskyttelse, dvs. hemmelig adresse, viser vi ikke dit navn og adresse på CHR hjemmesiden. Du kan læse mere om adressebeskyttelse på Borger.dk​

Hvis du er registreret med dit personnummer (CPR-nummer) i CHR som ansvarlig for et hestehold vil det naturligvis ikke fremgå af CHR hjemmesiden og vi udleverer under ingen omstændigheder dit personnummer til private aktører. 

Når du tilknytter dine heste til dit hestehold i CHR appen kan du se alle hestens stamoplysninger, som fx chipnummer, UELN nummer og kaldenavn. Men disse oplysninger om hver enkelt hest vises ikke på CHR hjemmesiden for det enkelte hestehold. Her vises der kun hvor mange heste, der er tilknyttet et hestehold, i form af antal hopper, hingste og vallakker.​

Du modtager et informationsbrev i eBoks, når du du lader dig registrere med et hestehold i CHR. I brevet orienterer vi dig bla. om brugen af de registrerede oplysninger i relation til databeskyttelsesforordningen. Her kan du finde et udklip af den information og se eksempler på hvad data fra CHR bliver brugt til: Uddrag a​f informationsbrevet om brugen af CHR data​​


Guide til brug af app'en 'CHR'
App'en 'CHR' kan h​entes i App Store og i Google Play


Vær i øvrigt opmærksom på, at du har installeret den nyeste version af CHR-app'en – version 1.5.1 – for at kunne tilknytte og flytte heste. Du kan se, hvilken version du har, i app'en under 'Mere' og 'Læs om CHR-app'en'.​

Se, hvordan du opretter dit hestehold i CHR via landbrugsindberetning.dk

Det tager ikke​ lang tid at oprette dit hestehold i CHR. Her kan du se, hvordan du gør:​


Vejledning til CHR-reglerne for heste


Føring af fortegnelser

Som ansvarlig for et hestehold skal du føre og vedligeholde fortegnelser over de heste, der befinder sig på stedet. Fortegnelserne skal kunne fremvises til Fødevarestyrelsen ved smitteudbrud eller kontrol, på linje med fremvisning af hestepas. De oplysninger der allerede fremgår af app'en 'CHR', skal du ikke føre fortegnelser over. 

Som en hjælp til den ansvarlige for hesteholdet, har Fødevarestyrelsen udarbejdet skabeloner der kan benyttes til fortegnelser over flytninger. Der er ikke krav om at disse skabeloner bruges.


Skabelon til fortegnelser over en enkelt hests flytninger.

Skabelon til fortegnelse​r​ over ​flyt​ninger på et hestehold.

Information til dig der holder stæ​​vner, væddeløb eller har et ridehus


Hvad gør jeg, hvis jeg har ikke har en smartphone og derfor ikke kan bruge CHR-app'en?
Hvis du ikke kan få hjælp til registreringen fra nogen med en smartphone, kan du kontakte SEGES Heste, som kan hjælpe dig med registreringen.​

Hvad gør jeg, hvis oplysningerne om hesten i CHR ikke er korrekte?
Hvis der er fejl i hestens opl​ysninger, fx hvis en vallak stadig står registreret som hingst, eller der er fejl i hestens konsumstatus, skal ejeren af hesten kontakte udstederen af hestepasset. Hvis hestepasset er udstedt i udlandet, skal ejeren kontakte SEGES Heste.

Ejeren af hesten kan kontakte en af følgende organisationer, afhængigt af udstederen af hestepasset:​


Øvrige:

​​Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan fremsøge hesten i CHR?
Hvis hesten ikke kan fremsøges i CHR, er den ikke er registreret i Hestedatabasen hos SEGES Heste. Hestens ejer har ansvaret for at reg​istrere hesten hos SEGES Heste senest 7 dage efter indførsel fra udlandet, hvis hest​en skal opholde sig i Danmark i mere end 30 dage. Dog gælder der andre frister i forbindelse med avls og konkurrenceaktiviteter, hvor der som tidligere nævnt, gælder andre frister.

Hvordan registrerer jeg, at en hest er indført fra udlandet eller skal udføres fra Danmark?
CHR-app'en kan ikke bruges til at registrere indførsel af heste fra udlandet eller udførsel af heste fra Danmark. Disse registreringer skal foretages via SEGES Heste. Vær opmærksom på,​ at hesteejeren ved indførsel af heste skal indsende hestepasset til SEGES​ Heste.​

Ændret 29. marts 2023