Gå til navigation Gå til hovedindhold

Udbetalingstyper

Der er en række forskellige honorarer og erstatninger, som følger af beslutningen om at aflive mink. Det betyder, at du som minkavler kan modtage flere forskellige udbetalinger fra Fødevarestyrelsen, afhængig af hvad du har ret til. Her kan du se de forskellige udbetalingstyper og læse mere om dem på undersiderne.

​​​​​​​​​​​​Oversigt over udbetalingstyper

Nedenfor fremgår de fastlagte udbetalingstyper. Siden vil løbende blive opdateret med kommende udbetalingstyper.


Udbetalingstype

Hjemmelsgrundlag

Berørte besætninger

Honorar for aflivning

I henhold til aftale I, III og IV

Zone 1 og 2

Honorar for rengøring og desinfektion

I henhold til aftale I og II

Zone 1

Forskud for erstatning for skindværdi

Bekend​tgørelse nr. 165 af 3. februar 2021

Zone 1, 2 og 3

Tempobonus

Bekendtgørelse nr. 165 af 3. februar 2021

Zone 1, 2 og 3

Endelig erstatning for skindværdi

Bekendtgørelse nr. 1781 af 7. september 2021

​Zone 1, 2 og 3

Kompensation for andre destruerede skind og mink​

Bekendtgørelse nr. 1781 af 7. september 2021

​Zone 1, 2 og 3


​Kompensation for eget arbejde ifm. aflivning

Bekendtgørelse nr. 1781 af 7. sep​​tember 2021

​Zone 3​

​​Ekstraordinære rimelige omkostninger og tab

Bekendtgørelse nr. 1781 af 7. september 2021

Zone 1, 2 og 3

Forskud på nedlukningserstatning

Bekendtgørelse under udarbejdelse 

Zone 1, 2 og 3

Dækning af nedlukningsomkostninger

Bekendtgørelse under udarbejdelse

Zone 1, 2 og 3

​Kompensation for dvalemodel

Bekendtgørelse under udarbejdelse

Zone 1, 2 og 3

Erstatning for driftstab​

Bekendtgørelse nr. 1916 af 6. oktober 2021​

Zone 1, 2 og 3

​Nedlukningserstatning

​Bekendtgørelse under udarbejdelse

Zone 1, 2 og 3

Læs mere om udbetalingstyperne ved at klikke på de enkelte udbetalingstyper i tabellen.

Definitionen af de tre zoner

Zone 1: Mink fra smittede eller mistænkte besætninger
Zone 2: Mink fra besætninger indenfor 7,8 km zonen, der hverken er mistænkte eller smittede
Zone 3: Mink fra besætninger, der hverken er fra zone 1 eller 2, dvs. mink der hverken er smittede eller mistænkte eller indenfor 7,8 km zoner.

Spørgsmål og svar

Hvornår får je​g mine penge?
Hver enkelt udbetaling forudsætter en konkret behandling af din sag,
og i flere tilfælde er der fortsat spørgsmål, der skal afklares, før udbetalingerne kan ske. 

Fødevarestyrelsen er i gang med at udbetale honorarer for rengøring og aflivning i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med minkavlerne. Vi er også begyndt at udbetale forskud på erstatning for skindværdi. Udbetalingen af tempobonus sættes i gang i forlængelse heraf i løbet af februar måned. Fødevarestyrelsen mangler stadig et juridisk grundlag før vi kan udbetale den endelige erstatning for skindværdi og erstatning for driftstab. 

Hvad hvis​ jeg har spørgsmål til udbetalingen?
I forbindelse med hver enkelt udbetaling vil du modtage et brev fra Fødevarestyrelsen, der angiver beregningsgrundlaget for udbetalingen. Heraf fremgår også, hvilke muligheder du har for at indsende yderligere relevante oplysninger og/eller klage over afgørelsen.

Da udbetalingen sker for hver enkelt besætning, betyder det, at de minkavlere, som har flere besætninger, modtager flere breve pr. udbetaling.  

Derudover kan du kontakte Fødevarestyrelsens kunderådgivning på tlf. 72 27 69 00 eller sende en mail til: mink@fvst.dk 

Hvad hvis jeg ikke ​​er enig i beløbet eller opgørelsen fra Fødevarestyrelsen?
Hvis du ikke er enig i det beløb, du har fået udbetalt eller har andre spørgsmål til en konkret udbetaling, er du velkommen til at ringe til Fødevarestyrelsens kunderådgivning på tlf. 72 27 69 00. Vi har åbent mandag – torsdag: 9-16 og fredag: 9-15. 

Du kan også vælge at skrive til mink@fvst.dk.

Hvorfor har jeg få​​et et brev om udbetaling uden at modtage penge?
Hvis du har underskrevet en aftale om udbetaling til en anden (transporterklæring), eller der er panterettigheder, som dækker din udbetaling, vil Fødevarestyrelsen udbetale til transport- og panthaverne i henhold til deres prioritetsstilling. Hvis det sker, vil du få besked, når udbetalingen er sket og til hvilken transport- eller panthaver.

Hvornår udbetaler F​ødevarestyrelsen renter?
I sager med udbetaling af honorarer for aflivning samt rengøring og desinfektion udbetaler Fødevarestyrelsen renter efter rentelovens regler af § 1, § 3 og § 5 ff. Du har ikke nødvendigvis krav på at få udbetalt renter fra den dato, der fremgår af din fremsendte faktura.

Når der er tale om fakturaer fra minkavlere i zone 1 med aftale om aflivning, påregner Fødevarestyrelsen renter på det fakturerede beløb 30 dage efter fakturadatoen.

Når der er tale om fakturaer fra minkavlere i zone 1 med aftale om aflivning, rengøring og desinfektion eller aftale om rengøring og desinfektion, påregner Fødevarestyrelsen renter tidligst ved godkendelse af den endelige kontrolrapport for rengøring og desinfektion. Det vil sige, hvis fakturaen er indsendt tidligere, vil der først påregnes renter på det fakturerede beløb 30 dage efter datoen for godkendelse af den endelige kontrolrapport. Derfor kan det ske, at renterne først påregnes efter fakturaens forfaldsdato. Hvis fakturaen er indsendt efter godkendelsen af den endelige kontrolrapport, vil renterne påregnes 30 dage efter fakturadatoen.

Når der er tale om fakturaer fra minkavlere i zone 2 med aftale om aflivning, bliver renter påregnet 60 dage efter modtagelse af bilag for forbrug af timer og udstyr, uanset om det er sket før eller samtidig med indsendt faktura.

Der udbetales ikke renter på andre udbetalingstyper.

Hvorfor har jeg ik​ke fået udbetalt min moms?
Det er ikke alle udbetalingstyper, der indeholder moms. Du vil derfor kun få udbetalt moms på udbetaling af honorarer på aftale I, II, III og IV.

Hvis du ikke har fået udbetalt moms på din honorarudbetaling, og du har underskrevet en aftale om udbetaling til en anden (transporterklæring), eller der er panterettigheder, vil momsen også være udbetalt til transport- eller panthavere.


Ændret 15. oktober 2021