Gå til navigation Gå til hovedindhold

Skinderstatning

Som minkavler kan du modtage erstatning for minkenes skindværdi, hvis de er aflivet og destrueret med pels som følge af COVID-19. Her kan du læse om de forskellige erstatningstyper for skindværdi.

​​​​Forskud på erstatning for skindværdi

Der kan blive tildelt erstatning for tab af skindværdi ved aflivning og destruktion af mink med pels, medmindre der forekommer anden dækning af skindenes værdi, f.eks. fra en forsikring. Fødevarestyrelsen udbetaler et forskud på denne erstatning på 120 kr. pr. mink. Det gælder uanset, om din besætning er i zone 1, 2 eller 3. 

Endelig erstatning for skindværdi

Du kan få erstatning for det tab af skindværdi, du har lidt ved aflivning og destruktion af dine mink med pels, medmindre du har fået anden dækning af skindenes værdi, f.eks. fra en forsikring. Det gælder uanset, om din besætning er i zone 1, 2 eller 3.

Den endelige erstatning for skindværdi er fastsat efter Kopenhagen Furs aktioner i 2021 til 250 kr. pr. skind. Hvis du har modtaget forskud på erstatning for skindværdi, vil det udbetalte forskud blive fratrukket din endelige skinderstatning før udbetaling.

Korrektion for pelsindeks

Den endelige erstatning for skindværdi og kompensation for driftstab vil blive korrigeret med hver besætnings pelsindeks på baggrund af auktioner i 2019-2020. Pelsindekset er udarbejdet af Dansk Pelsdyrsavlerforening a.m.b.a. med en erklæring  uden væsentlige forbehold fra en godkendt revisor, der er udpeget af Fødevarestyrelsen. Hvis du har spørgsmål til dit pelsindeks skal du kontakte Dansk Pelsdyravlerforening. 

Fødevarestyrelsen beregner og udbetaler i første omgang den endelige skinderstatning ud fra det pelsindeks for 19/20, vi har modtaget fra Dansk Pelsdyravlerforening. Du kan efter udbetalingen få foretaget en ny erstatningsberegning, hvis du kan dokumentere, at dit pelsindeks er væsentligt lavere end skindkvaliteten af de destruerede skind, der skal erstattes. ​ 

Hvis du som minkavler ikke har et pelsindeks på din besætning vil Fødevarestyrelsen foretage en vurdering baseret på besætningens auktioner i 2019 og 2020. Fødevarestyrelsen vil kontakte dig, hvorefter du skal indsende dokumentation. Såfremt du ikke har auktionspriser for 2019-2020, vil Fødevarestyrelsen foretage en korrektion efter en konkret vurdering.​

Korrektion for sparede omkost​​ninger

Den endelige erstatning for skindværdi vil blive korrigeret for sparede omkostninger. De gennemsnitlige sparede omkostninger pr. skind og disse vil blive fratrukket prisen for skindværdien før udbetaling af erstatningen. Sparede omkostninger inkluderer bl.a. udgifter til pelsning og markedsføring samt andre faste omkostninger såsom foder.

Reduktionen er fastsat i bekendtgørelsen til 14,50 kr. pr. mink, der ikke er avlstæver. Derudover vil der blive fratrukket 0,51 kr. pr. mink pr. dag fra det registrerede aflivningstidspunkt fratrukket 7 dage frem til den 15. november 2020. Avlstæver vil blive reduceret med 0,27 kr. pr. tæve per dag fra det registrerede aflivningstidspunkt fratrukket 7 dage frem til den 15. november 2020.

Hvis du kan dokumentere, at dine sparede omkostninger er lavere end det fastsatte, kan Fødevarestyrelsen nedsætte reduktionen.


Erstatning for andre destruerede mink og ​skind

Fødevarestyrelsen udbetaler 84 kr. pr. skind fra mink, der ikke er aflivet pga. COVID-19, men som er destrueret pga. COVID-19 og/eller er døde af anden årsag end aflivning som følge af COVID-19, og som er destrueret med pels som følge af COVID-19 fra og med den 1. oktober 2020. Dette gælder eksempelvis, hvis du har destrueret nedfrosne mink.

Beløbet dækker en udregnet gennemsnitlig værdi baseret på skindenes kvalitet og tidspunkt for pelsning. Hvis de destruerede mink eller skind overstiger 84 kr. i værdi pr. skind eller mink, kan Fødevarstyrelsen tildele højere erstatning. Dette kræver, at du kan dokumentere merværdien. Kontakt Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk herom.

Ændret 29. september 2021