Gå til navigation Gå til hovedindhold

Øvrige udbetalinger

Minkavlere kan anmode om erstatning og kompensation for eget arbejde, øvrige omkostninger eller tab de måtte have haft i forbindelse med  aflivning, som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink som følge af COVID-19. Du kan læse mere om de forskellige erstatninger og kompensationer her.

​Kompensation for eget arbejde ifm. aflivning. 

Minkavlere, der selv har aflivet og destrueret deres mink, kan modtage kompensation for eget arbejde. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor du har modtaget påbud om aflivning eller har modtaget anden kompensation for aflivningen. 

Denne betaling udregnes som 5,96 kr. pr. mink herunder både avlstæver, hanner og hvalpe, hvis disse er destrueret med pels. Det gælder hvis din besætning er i zone 3.

Ekstraordinære rimel​ige omkostninger og tab

Fødevarestyrelsen kan udbetale kompensation for ekstraordinære, rimelige omkostninger som du har haft i forbindelse med aflivning af mink samt eventuelle tab som følge af aflivningen. 

Du skal sende en anmodning for kompensation til mink@fvst.dk. Her skal du vedlægge dokumentationen for de omkostninger eller tab, der søges kompensation for. Det kan være

  • bortskaffelse og destruktion af aflivede mink, der ikke er pelset, og
  • ekstraordinære udgifter til personale, leje af container og frysekapacitet, der har direkte tilknytning til aflivningen, og 
  • øvrigt dokumenteret tab, der har direkte tilknytning til aflivningen. 

Hvis du har fået dækket dine omkostninger og tab på anden vis, fx. via en forsikring, kan du ikke søge om kompensation. 

For mere information kontakt Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.


Spørgsmål og​ svar

Hvordan anmoder jeg om dækning for rimelige og ekstraordinære omkostninger?

Du skal sende en anmodning om kompensation til mink@fvst.dk og vedlægge relevant og uddybende dokumentation for de omkostninger eller tab, der søges kompensation for.

 

Hvem kan anmode om at få dækket rimelige og ekstraordinære omkostninger?

Besætningsejeren for en minkfarm kan anmode om at få dækket omkostninger til bl.a. bortskaffelse og destruktion af aflivede mink, der ikke er pelset, og ekstraordinære udgifter til personale, leje af container og frysekapacitet, der har direkte tilknytning til aflivningen, og øvrigt dokumenteret tab, der har direkte tilknytning til aflivningen.


Hvilke omkostninger kan jeg få dækket?

Efter bekendtgørelsen kan du få dækket omkostninger til bl.a. bortskaffelse og destruktion af aflivede mink, der ikke er pelset, og ekstraordinære udgifter til personale, leje af container og frysekapacitet, der har direkte tilknytning til aflivningen, og øvrigt dokumenteret tab, der har direkte tilknytning til aflivningen.

For at få kompensation skal der være tale om rimelige og ekstraordinære omkostninger. Heri ligger bl.a., at omkostningen skal være ud over det, som måtte afholdes i en normal sæson.  ​

Hvornår kan jeg forvente at min sag bliver behandlet?

Vi er i gang med at behandle de indkomne anmodninger. Da vi har modtaget mange henvendelser vedrørende ekstraordinære, rimelige omkostninger, må der påregnes en længere sagsbehandlingstid end normalt. Fødevarestyrelsen forventer at alle sager om ekstraordinære rimelige omkostninger er færdigbehandlet inden udgangen af 3.kvt.Ændret 10. juni 2022