Gå til navigation Gå til hovedindhold

Forskud på nedlukningserstatning

Minkavlere, som ønsker en permanent nedlukning af deres minkvirksomhed, og har haft egen produktion af mink i 2020 kunne søge om forskud på endelig nedlukningserstatning. Du kan læse mere om forskud på nedlukningserstatning her.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskud på nedlukningserstatning

Du kan modtage et forskud på nedlukningserstatning ved valg af permanent nedlukning af din minkvirksomhed, hvis du har haft minkproduktion i 2020. Det gælder uanset, om din besætning er i zone 1, 2 eller 3.

Dit forskud på nedlukningserstatning vil afhænge af dit pelsindeks for 2017-2019. Pelsindekset er udarbejdet af Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. med en erklæring fra en godkendt revisor, der er udpeget af Fødevarestyrelsen. Hvis du har pelsindeks 89 eller derover, vil forskuddet på nedlukningserstatningen som udgangspunkt være 40 kr. pr. hvalp inkl. avlshanner pr. år i en 9-årig periode. 

Hvis minkvirksomhedens pelsindeks er under 100, reduceres forskuddet pr. hvalp med 3,3275 kr. pr. indekspoint under 100. Forskuddet øges ikke, hvis minkvirksomhedens pelsindeks er over 100. Her vil du dermed modtage 40 kr. pr. hvalp.

Hvis din virksomhed ikke har et pelsindeks eller har et pelsindeks på 89 eller derunder, får du i stedet et forskud på 6,725 kr. pr. hvalp pr. år i en 5-årig periode. Dette kræver, at du afgiver Tro- og love-erklæring om, at minkvirksomheden ikke har haft højere driftsomkostninger i 2019 end 245 kr. pr. mink. Fødevarestyrelsen vil kontakte dig, hvis du skal afgive en sådan erklæring.

​Forskuddet for tabt indtjening i årene tilbagediskonteres for en 8,5-årig periode med en årlig diskonteringsfaktor på 5,14 %.​

Betingelse​​r for udb​​etaling

Udbetaling af forskud på nedlukningserstatning forudsætter, at du har modtaget samtykke fra samtlige rettighedshavere med tinglyste rettigheder i aktiver, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden samt eventuel til virksomheden tilknyttet ledig kapacitet og minkspecifik accessorisk virksomhed.

Du skal sammen med samtykkeerklæringen vedlægge en erklæring fra en godkendt revisor om, at samtlige rettighedshavere med tinglyste rettigheder i den minkspecifikke del af din virksomhed har givet samtykke.

Det er en betingelse for ret til forskud på nedlukningserstatning, at staten senere erhverver ret over de aktiver, der bliver ydet erstatning eller kompensation for. Du har dog mulighed for senere at frikøbe dele af din virksomhed eller dens aktiver efter regler fastsat i bekendtgørelse om fuldstændig erstatning og kompensation til minkvirksomheder og fuldstændig kompensation til følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. 

Forskuddet fratrækkes den endelige nedlukningserstatning. Hvis du modta​​ger et forskud, der er større end nedlukningserstatningen, skal du betale tilbage.​​

Spørgsmål og sv​​​​​ar

Hvad sker der hvis jeg ikke har indsendt de relevante doku​menter for at få udbetalt forskud på endelig ne​​​​dlukningser​​statning? 

Fødevarestyrelsen udbetaler forskud på endelig nedlukningserstatning og kontakter minkavlere eller bemyndigede på vegne af minkavleren, hvis der mangler relevante dokumenter.​

Hvad sker der, hvis der e​r nogle af forholdene i erklæri​ngen jeg ikke kan bekræfte? 

Hvis der er forhold, du ikke kan bekræfte, vil det efter omstændighederne være nødvendigt​ at foretage en næ​rmere sagsbehandling for at vurdere dine muligheder for at få forskud på nedlukningse​rstatning. Du skal rette henvendelse på mink@fvst.dk, hvis du bliver opmærksom på dette.

Hvad sker der, hvis mine rettighedshavere ikke ​​a​​fgi​​​ver samtykke?

Hvis du ikke får samtykke fra alle dine rettighedshavere med tinglyste rettigheder, som har været anvendt i den minkspecifikke del af virksomheden eller i minkvirksomhedens ledige kapacitet og accesso​riske virksomhed, kan du ikke få forskud på nedlukningserstatning.​

Ændret 21. juli 2022