Gå til navigation Gå til hovedindhold

Kompensation for dvalemodel

Minkavlere, som ønsker en midlertidig lukning af deres minkvirksomhed med henblik på genoptagelse, kan søge om kompensation for faste omkostninger. Her på siden kan du læse mere om kompensation i forbindelse med en sådan dvale.

​​​​​​​​​​​Kompensation for midlertidig lukning

Hvis du vælger en midlert​idig nedlukning med henblik på genoptagelse af din minkvirksomhed, kan du søge om kompensation for faste omkostninger inklusiv nødvendige driftsomkos​​​tninger til vedligehold og service af produktionsfaciliteter som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink.

Du kan søge om kompensation for midlertidig nedlukning, hvis du har et aktivt CVR-nummer og har haft mink 2018, 2019 eller 2020, eller hvis du har planlagt at opstarte en minkproduktion i 2020 eller 2021.

Når du har ansøgt om dvalekompensation, vil Fødevarestyrelsen genoptage din sag om udbetaling af erstatning for driftstab ud over skindværdi. Herefter vil du modtage en ny afgørelse og yderligere udbetaling af driftstab.

Du søger via ansøgningsblanketten om erstatning og kompensation som følge af midlertidig forbud mod hold af mink på virk.dk. Du kan læse mere på siden ansøgning om erstatning og kompensation.

Der er nedsat en erstatnings- og taksationskommission til at behandle ansøgninger om kompensation fra de minkavlere, der vælger en midlertidig lukning af deres minkvirksomhed. På siden om erstatnings- og taksationskommissionerne kan du læse mere.

Når du har indsendt din ansøgning om dvalekompensation, vil Fødevarestyrelsen videresende denne til Minksekretariatet i Trafikstyrelsen med henblik på behandling i erstatnings- og taksationskommissionen. Herefter hører du direkte fra Minksekretariatet.
Du kan læse mere på Minksekretariatets hjemmeside​.

Ersta​tnings- og taksationskommissionen går i gang med sagsbehandlingen, når bekendtgørelsen om erstatning og kompensation til minkvirksomheder og følgeerhverv til minkvirksomheder som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink træder i kraft.

Fødevareministeriet har lavet en liste over de faste omkostninger, der kan berettige til kompensation. Du kan se hele listen i Fødevareministeriets vejledning om kompensationsberettigede faste omkostninger ved dvalekompensation. Her finder du også en uddybende vejledning, om hvordan kompensationen fastsættes af erstatnings- og taksationskommissionerne. 

Hvis du vælger midlertidig nedlukning, kan du ændre dit valg til permanent nedlukning frem til den 31. december 2023 mod at tilbagebetale den dvalekompensation, du har modtaget. Blanketten lukkes ved ansøgningsfristens udløb den 1. april 2022. Herefter er det muligt at vælge om ved at skrive til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.​​

​Betingelser ​​for at modtage kompensation
Det er en betingelse for at modtage dvalekompensation, at minkvirksomheden lever op til alle godkendelser og tilladelser. 

Derudover skal du afgive Tro- og love- erklæring om, at minkvirksomheden har tilbagebetalt eller deponeret tilbagebetalingsbeløb med renter i henhold til et eventuelt tilbagebetalingspåbud udstedt af Europa-Kommissionen i en eller flere afgørelser, hvor statsstøtte ydet af de danske ​myndigheder er fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.​

​Kan jeg få kompensation, hvis min v​irksomhed har underskud?
Hvis din minkvirksomhed har haft et gennemsnitligt årligt underskud i perioden 2015-2019 fraregnet det år med det højeste resultat og det år med det laveste resultat, reduceres kompensation med det gennemsnitlige årlige underskud.​


Ændret 21. december 2022