Gå til navigation Gå til hovedindhold

Honorar

Der er to forskellige honorarer, som udbetales i forbindelse med beslutningen om at aflive mink. Som minkavler kan du få udbetalt honorar, hvis du har lavet en aftale med Fødevarestyrelsen. Her kan du læse mere om honorarerne.

​​​​Honorar for aflivning

Hvis du selv (eller en medhjælper hyret af dig) har stået for aflivningen af dine mink, som er destrueret med pels, og du har indgået en aftale med Fødevarestyrelsen om det, vil du modtage et honorar for at have løst opgaven. Det gælder både, hvis din besætning er i zone 1 og i zone 2. 


Honorar for rengøring og desinfektion

Hvis du selv har stået for rengøringen af din smittede farm, efter at dyrene var aflivet, og du har indgået en aftale med Fødevarestyrelsen om det, skal du have et honorar for det. Det gælder kun, hvis din besætning er i zone 1.


Spørgsmål og Svar

Kan jeg få honorering for min ledige kapacitet i forbindelse med rengøring og desinfektioner af min minkfarm?
Ja, hvis du har gjort krav på ledig kapacitet i din faktura og indsendt din miljøgodkendelse sammen med din faktura. 

Den ledige kapacitet beregnes ved at fratrække antal aflivede avlstæver i forbindelse med COVID-19 fra den fulde kapacitet angivet i miljøgodkendelsen. ​​Fødevarestyrelsen honorerer kun for etableret kapacitet og ikke for uudnyttet kapacitet i forhold til produktionstilladelsen.

Kan jeg få​​​ betaling for aflivning uden at have indgået en aftale med Fødevarestyrelsen?
Ja, du kan godt få betaling for aflivning af dine mink, selvom du ikke har indgået en aftale med Fødevarestyrelsen. Du kan læse mere om betalingen under øvrige udbetalinger​.

Hvorfor ska​​l jeg indsende en miljøgodkendelse?
Fødevarestyrelsen skal bruge din miljøgodkendelse, for at udbetale for ledig kapacitet på din indsendte faktura for rengøring og desinfektion. Det er derfor vigtigt, at du indsender din miljøgodkendelse hurtigst muligt, så Fødevarestyrelsen kan færdigbehandle din honorarsag.

Kan jeg få dækket omkostninger forbundet med hygiejnisering af gylle?
Der er i standardaftale 1 og 2 indregnet et beløb på 28 kr. pr. avlstæve til dækning af dine omkostninger forbundet med Fødevarestyrelsens krav til hygiejnisering eller lignende foranstaltninger på smittede farme, f.eks. til opvarmning eller kalkning af gyllen.

Fødevarestyrelsen kan dække udgifter til håndtering af skader opstået i forbindelse med aflivning pga. en husdyrsygdom og følgende rengøringsproces. Derfor kan minkavlere, som har haft en udgift til kunstgødning pga. kalkning og deraf følgende tab af næringsværdi søge om kompensation hos Fødevarestyrelsen. 

Du kan indsende relevant dokumentation med følgebrev til mink@fvst.dk, f.eks. for opgørelse af næringstabet og kvittering på køb af den fornødne mængde kunstgødning. Det vil lette sagsbehandlingen, hvis du i følgebrevet angiver, at det omhandler hygiejnisering af gylle. Fødevarestyrelsen vil derefter vurdere, om du er berettiget til kompensation.

Ændret 15. juli 2022