Gå til navigation Gå til hovedindhold

Driftstabserstatning

Fødevarestyrelsen udbetaler erstatning for driftstab til minkavlere. Driftstabserstatning dækker det tab ud over skindværdien, som minkavlerne har haft ved aflivning af deres avlsdyr som følge af COVID-19. Du kan læse mere om dækning af driftstab udover skindværdien her.

​​​​​​​​​​​​​​​​Erstatning for driftstab

Du kan modtage erstatning for det tab ud over skindværdi, som du har lidt ved aflivning af dine avlsdyr. Erstatningen omfatter tabet af både avlshanner og avlstæver, men udbetales på grundlag af antallet af avlstæver. Erstatning for driftstab udbetales til besætninger i zone 1, 2 og 3.

Prisen for erstatningen for driftstab vil afhænge af, hvorvidt du vælger at lukke din minkvirksomhed permanent eller planlægger at genoptage din minkdrift efter en midlertidig lukning af din minkvirksomhed. 

Din driftstabserstatning vil bestå af et fast beløb og et pelsindekskorrigeret beløb, uanset om du vælger​​ permanent nedlukning eller midlertidig lukning af din minkvirksomhed.​

Udbetaling af drift​stabserstatning

Alle minkavlere vil modtage driftstabserstatning baseret på beregningsmodellen for permanent nedlukning af din minkvirksomhed. Hvis du senere søger om dvalekompensation med henblik på at genoptage minkdriften efter udløbet af det midlertidige forbud mod hold af ​​mink, vil Fødev​arestyrelsen af egen drift udbetale en yderligere driftstabserstatning for forringet avlsresultat til dig.​

Erstatning for driftstab ved permanent nedlukning af din minkvirksomhed

Hvis du vælger permanent nedlukning af din minkvirksomhed, vil din driftabserstatning udgøre 218,855 kr. plus 0,19 gange differencen mellem den beregnede skindpris på en dansk avlshan og en dansk breeders-han på Kopenhagen Furs samlede auktioner i 2021.​ Differencen udgør ​21,651 kr. og skal efterfølgende korrigeres for pelsindeks.​​​

​​​Erstatning for driftstab ved midlertidig lukning af din minkvirksomhed (dvaletilstand)

Hvis du vælger midlertidig lukning af din minkvirksomhed med henblik på at genoptage din minkdrift efter det midlertidige forbud mod hold af mink, vil din erstatning for driftstab udgøre 187,018 kr. pr. avlstæve. Dertil skal lægges 0,19 gange differencen mellem den beregnede skindpris på en dansk avlshan og en dansk breeders-han fra Kopenhagen Furs samlede auktioner i 2021 plus 0,31 gange 250 kr. Dette beløb udgør ​99,151​ kr., der efterfølgende skal korrigeres for pelsindeks. ​

Korrektion for pelsindeks

Den del af driftstabsers​​tatningen, der vedrører køb af avlshanner, salg af skind fra avlshanner samt forringet avlsresultat vil blive korrigeret med til den enkelte besætnings pelsindeks for 2019-2020. Pelsindekset er udarbejdet af Dansk Pelsdyravlerforening a.m.b.a. med en erklæring uden væsentlige forbehold fra en godkendt revisor, som er udpeget af Fødevarestyrelsen.

Hvis dit pelsindkeks afviger væsentligt fra skindkvaliteten af de mink, der er aflivet i forbindelse med COVID-19, og du kan dokumentere dette, kan Fødevarestyrelsen foretage en korrektion af dit pelsindeks. Fødevarestyrelsen anvender det samme pelsindeks som ved opgørelse af den endelige skinderstatning.

Hvis du som minkavler ikke har et pelsindeks på din besætning, vil Fødevarestyrelsen foretage en vurdering baseret på besætningens gennemsnitlige afregningspriser fra 2019 og 2020. Fødevarestyrelsen vil kontakte dig, hvorefter du skal indsende dokumentation. Såfremt du ikke har auktionspriser for 2019-2020, vil Fødevarestyrelsen foretage en korrektion efter en konkret vurdering.​​

Eksempel på udregning af driftstabserstatning

Nedenfor kan du se et e​ksempel på udregning af driftstabserstatning med forskellige pelsindeks.

BeskrivelsePelsindeksBeløb som skal korrigeres for pelsindeksFast beløbBeløb i alt
Midlertidig lukning​

10099,151
187,018286,169
95
​99,151
​187,018
​251,238
Permanent nedlukning
10021,651218,855240,506
95​21,651
​​218,855
​​230,506

Hvorfor har jeg ikke endnu har modtaget på denne ​​ordning?

Hvis du har henvendt dig med anmodning om genberegning af pelsindeks 2019-2020, vil det kræve, at du har sendt materiale ind omkring genberegning, da både driftstab og endelige skinderstatning er afhængigt at dette pelsindeks.

Du vil modtage en afgørelse, hvori det vil fremgå, hvilket pelsindeks der er brugt til beregning af din erstatning.​

Jeg har efter udbetaling af endelig skinderstatning/driftstab fremsendt genberegning af pelsindeks

Dette vil indtil materialet er vurderet stoppe for den af de udbetalingerne, du ikke har fået endnu, hvor udbetalingen afh​ænger af pelsindeks 2019-2020.

Du vil få en ny afgørelse, når vi har behandlet din anmodning om genoptagelse.​

Ændret 21. juli 2022