Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udbetaling til minkavlere

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv. Her kan du læse om udbetaling af erstatninger til minkavlere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktuell​​​​e​​ nyhed​e​​r om udbetalinger til m​​inkavlere

​​

Ansøgningsfristen for minkvirksomheder ansøgning om permanent eller midlertidig nedlukning udløb den 1. april 2022.​

Fødevarestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give dispensation for overskridelse af ansøgningsfristen. Hvis du ønsker at søge om dispensation, kan du skrive til mink@FVST.dk. Fødevarestyrelsen vil herefter tage stilling til din ansøgning om dispensation.


​Status på ​ansø​​​g​​ninger ​​​​​​

Minkvirksomheder kunne indtil den 1. ​april 2022 ansøge om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation. I nedenstående tabel kan du få et overblik over, hvor mange minkvirksomheder der har ansøgt om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation.​

 ​

Minkvirksomheder der har søgt nedlukningserstatning

​1.243

Minkvirksomheder der har søgt dvalekompensation

15

Opdateret den 8​. april  2022.

Tabellen er opdateret 8. april med det seneste antal validerede ansøgninger.​​​ 


Gå til hovedsiden Mink og COVID-19 


Hvordan behandler Fødevarestyrelsen personoplysninger ved udbetaling?
Vi passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed til brug for sagsbehandling bl.a. i forbindelse med udbetalinger af honorar, kompensation og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 og forbud imod midlertidigt hold af mink.

Retsgrundlaget for​ vores b​ehandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger, videregivelse af oplysninger til andre parter, hvor de oplysninger vi har, stammer fra, samt hvilke rettigheder du har her. 


Ændret 8. april 2022