Gå til navigation Gå til hovedindhold

Erklæringer og blanketter

Fødevarestyrelsen benytter sig af blanketter på virk.dk til brug for ansøgning og sagsbehandling vedrørende udbetaling af erstatninger og kompensationer til minkavlere. Du kan læse mere her på siden.

​Ansøgning ​​om erstatning og kompensation som følge af midlertidigt forbud mod hold af mink

For at modtage erstatnin​g og kompensation som følge af det midlertidige forbud mod ophold af mink skal du have indsendt en blanket gennem virk.dk.

Ansøgningsfristen for minkvirksomheders ansøgning om permanent eller midlertidig nedlukning udløb den 1. april 2022.

Fødevarestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give dispensation for overskridelse af ansøgningsfristen. Hvis du ønsker at søge om dispensation, kan du skrive til mink@FVST.dk. Fødevarestyrelsen vil herefter tage stilling til din ansøgning om dispensation.

Ansøgningsblanketten skulle udfyldes senest den 1. april 2022. Herefter er det ikke muligt at ændre dit valg fra permanent nedlukning til midlertidig nedlukning. Du kan stadig ændre dit valg fra midlertidig lukning til permanent nedlukning. Dette skal ske senest den 31. december 2023 via mail til mink@fvst.dk.

Erklæring​ om erstatning, k​​​ompensation og tempobonus

Før Fødevarestyrelsen kan udbetal​​e erstatning, kompensation og tempobonus til dig, skal du først indsende erklæring om erstatning, kompensation og tempobonus. Erklæringen indeholder oplysninger, som er nødvendige for, at Fødevarestyrelsen kan tage stilling til, om du har ret til bl.a. forskud på erstatning for skindværdi og tempobonus, men også andre erstatninger eller kompensationer.

Du kan læse mere på siden erklæring til erstatning og tempobonus​.

Hvis dine forhold ændrer sig, efter du har udfyldt og indsendt erklæringen, skal du genindsende erklæringen. Det gælder f.eks. hvis du er blevet eller bliver kriseramt efter den 30. juni 2021.​

Spørgsmål og s​​var:​

Du kan godt få en anden til at udfylde erklæringen for dig. 
 
Udfyldes erklæringen og blanketterne af din revisor eller ​advokat, har han eller hun en stillingsfuldmagt. Det vil sige, at personen, i kraft af sin stilling, har tilladelse til at handle på vegne af dig, hvis I har aftalt det. Udfyldes erklæringen af en anden på dine vegne, skal han eller hun have en skriftlig fuldmagt fra dig. 

Denne fuldmagt skal uploades på virk.dk.

Den attesterende revisor må ikke medvirke til udfyldelse af erklæringen og samtykkeblanketterne på vegne af avleren af hensyn til kravet om uafhængighed. Det vil sige, hvis ansøgningen og blanketterne udfyldes af en revisor, skal en anden revisor udfylde Uafhængig revisors erklæring om samtykke fra rettighedshavere. 

Når du udfylder erklæringen på virk.dk, indhenter vi automatisk oplysninger i CHR-registret og Fødevarestyrelsens register om de besætninger, der er tilknyttet det CVR-nummer, du har tastet ind i blanketten. 
 
Kan du ikke finde den ønskede besætning i rullemenuen på virk.dk, er det fordi besætningen ikke er registreret korrekt. Du skal derfor rette fejlen ved at skrive til mink@fvst.dk hurtigst muligt.
​ 
Hvad sker d​er, hvis der er nogle af forholdene i ansøgningsblanketten, som jeg ikke kan bekræfte?
Hvis du ikke kan bekræfte, at virksomheden
  • ​fuldt ud har efterkommet ethvert krav om tilbagebetaling af statsstøtte, og/eller 
  • har levet op til gældende miljølovgivning, og/eller
vil det ikke være muligt at få udbetalt forskud på nedlukningserstatning.
 
Hvis du ikke vil afgive erklæring om
  • øvrig de minimis støtte
  • forbindelser med andre virksomheder
vil det ikke være muligt at få udbetalt engangsbeløb til dækning af nedlukningsomkostninger.
 
Hvis du ikke kan afgive de nødvendige erklæringer og bekræftelser, men alligevel ønsker at ansøge, skal du rette henvendelse til Fødevarestyrelsen på mink@fvst.dk.​


Ændret 21. december 2022