Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Udbetaling til minkavlere

Regeringen har sammen med et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale, som sikrer fuldstændig erstatning og omstillingshjælp til minkavlere og følgeerhverv. Her kan du læse om udbetaling af erstatninger til minkavlere.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Aktuell​​​​e​​​ nyhed​e​​r om udbetalinger til m​​inkavlere

​​

Fødevarestyrelsen har udbetalt den første endelige nedlukningserstatning

Fødevarestyrelsen har udbetalt den første endelige nedlukningserstatning efter at have modtaget afgørelse fra erstatnings- og taksationskommission og påset at der er sket vilkårsopfyldelse. ​


​​Ekstraordinære rimelige omkostninger​

I forbindelse med aflivningen af mink som følge af COVID-19 i 2020, kan besætningsejeren anmode om kompensation for ekstraordinære rimelige omkostninger. Omkostningen skal være ud over de omkostninger, som måtte afholdes af besætningsejeren ved en normal sæson. Der kan bl.a. være tale om dækning af omkostninger til bortskaffelse og destruktion af aflivede mink, der ikke er pelset, og ekstraordinære udgifter til personale, leje af container og frysekapacitet, der har direkte tilknytning til aflivningen, og øvrigt dokumenteret tab, der har direkte tilknytning til aflivningen.

Besætningsejere, som ønsker at søge kompensation for ekstraordinære rimelige omkostninger, kan sende en anmodning om kompensation til mink@fvst.dk og vedlægge dokumentation for de omkostninger eller tab, der søges kompensation for inden den 1. juni 2023​

Kontakt til Fødevare​styrelsen

Kontakt til Fødevarestyrelsens kundecenter kan ske på tlf. nr. 72 27 69 00 vedr. spørgsmål om udbetalinger til minkavlere.

Du kan læse mere om hvordan du kan henvende dig til kundecenteret her.

Kontakt til Bygningsstyrelsen

Hvis din henvendelse omhandler nedrivning og bortskaffelse af minkvirksomheden, henviser Fødevarestyrelsen til Bygningsstyrelsen.

Læs mere om nedrivning af minkerhvervets produktionsanlæg på Bygningsstyrelsens hjemmeside

Kontakt Bygningsstyrelsen på mail på nedrivning@bygst.dk.

Dispensatio​n vedrørende levende h​egn på minkfarme

​Fødevareministeren har den 21. juni 2022 meddelt en dispensation vedrørende levende hegn på minkfarme i henhold til § 8a, stk. 4, 2. pkt. i lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink (minkloven). 

Dispensationen kan findes her (pdf)

Ansøgningsfristen for minkvirksomheder ansøgning om permanent eller midlertidig nedlukning udløb den 1. april 2022

Fødevarestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give dispensation for overskridelse af ansøgningsfristen. Hvis du ønsker at søge om dispensations, kan du skrive til mink@FVST.dk. Fødevarestyrelsen vil herefter tage stilling til din ansøgning om dispensation.​

​Status på ​ansø​​​g​​​​​ninger ​​​​​​

Minkvirksomheder kunne indtil den 1. ​april 2022 ansøge om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation. I nedenstående tabel kan du få et overblik over, hvor mange minkvirksomheder der har ansøgt om enten nedlukningserstatning eller dvalekompensation.​

 ​

Minkvirksomheder der har søgt nedlukningserstatning

​1.224

Minkvirksomheder der har søgt dvalekompensation

13​

Opdateret den 24. marts 2023.

Tabellen er opdateret ​24​. marts 2023 med det seneste antal validerede ansøgninger.​​​ 

Du kan finde generelle spørgsmål og svar omkring udbetalinger til minkavlere under FAQ til minkavlere.

Gå til hovedsiden Mink og COVID-19 


Hvordan behandler Fødevarestyrelsen personoplysninger ved udbetaling?
Vi passer på dine personoplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller din virksomhed til brug for sagsbehandling bl.a. i forbindelse med udbetalinger af honorar, kompensation og erstatning som følge af aflivning af mink grundet COVID-19 og forbud imod midlertidigt hold af mink.

Retsgrundlaget for​ vores b​ehandling af dine personoplysninger følger af den til enhver tid gældende fødevare-, veterinær- og foderstoflovgivning, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger, videregivelse af oplysninger til andre parter, hvor de oplysninger vi har, stammer fra, samt hvilke rettigheder du har her. 
Ændret 24. marts 2023