Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Rengøring og desinfektion

Her kan du se, hvordan du skal gøre rent og desinficere i din besætning efter aflivning af dine mink, hvis de har været smittet med COVID-19.
Hvis din minkbesætning ikke er smittet med COVID-19, er der ingen særlige anvisninger til din rengøring.

Der er særlige krav til rengøring og desinfektion efter aflivning af mink i smittede besætninger, mens der ikke er særlige krav til raske besætninger, hverken i 7,8 km-zoner eller uden for zonerne.

Rengøring og desinfektion i smittede besætninger  

Se Fødevarestyrelsens anvisninger i dokumenterne herunder


Ny frist for afslutning af rengøring og desinfektion

Med minklovens vedtagelse og ikrafttræden er Fødevarestyrelsen indstillet på at ændre tidsfristen i minkavleres aftaler med Fødevarestyrelsen om rengøring og desinfektion. Tidsfristen fastsættes herefter til 15. april 2021. 

Det udsendte brev fra 22. december til minkavlerne tæller som bekræftelse på ændringen af fristen. Der vil ikke blive udarbejdet reviderede aftaler. Både din rengøring af desinfektion skal være færdig til 15. april 2021 – se proceduren om godkendelse nedenfor. 

Ny procedure for rengøring og desinfektion

Det er vigtigt, at du går i gang med rengøringen af din smittede minkfarm. Du bedes skrive til  vetnord-krise-reng-des@fvst.dk og oplyse dato for start på rengøring. Du bedes også skrive til os, når du har afsluttet rengøringen. 

Herefter vil du blive kontaktet af Fødevarestyrelsen, hvor der bliver aftalt et tidspunkt for godkendelse af rengøringen.

Besøget afsluttes med en foreløbig kontrolrapport, der alene godkender din rengøring. Herefter kan du gå i gang med at desinficere – jævnfør din aftale med Fødevarestyrelsen.

Når desinfektion er gennemført, som beskrevet i aftalen, indsendes Bilag 1 samt øvrig dokumentation på, at desinfektion er gennemført. Det kan fx være faktura og billeddokumentation. Skriv til vetnord-krise-reng-des@fvst.dk. 

Herefter vil du modtage en endelig kontrolrapport, og din rengøring/desinfektion er endelig godkendt. 


Tryk på spørgsmålet og se svaret


Hvornår modtager jeg betaling fra Fødevarestyrelsen?
Når du har modtaget den endelige kontrolrapport, skal du inden 14 dage fremsende en elektronisk faktura med 30 dages forfald til Fødevarestyrelsen. Du bedes anvende følgende faktureringsoplysninger: EAN nr.: 5798000986008; Reference: Regnskab – Covid-19 i mink.

Rettet 26. januar 

Hvilke værnemidler skal jeg anvende, når jeg selv foretager rengøring og desinfektion af min smittede minkfarm?
Du skal anvende samme værnemidler, som du hele tiden har skulle bruge i en smittet besætning.

 
Er der krav om bad på ejendommen, der har haft smittede mink, når der ikke længere er mink på ejendommen?
I en smittet besætning er der fortsat krav om, at der skal være et bad tilgængeligt på ejendommen. Ejere, ansatte og alle øvrige personer, som fast eller lejlighedsvist kommer i besætningen skal tage et bad som det sidste inden afslutning af arbejdsdagen. Det er fx relevant for de personer, der deltager i oprydning, rengøring og desinfektion på ejendommen efter aflivningen af dyrene på en smittet besætning. 

 
Skal jeg anvende særlige værnemidler i en smittet besætning, når der ikke længere er mink på ejendommen?
Ja. Den ansvarlige for en smittet besætningen skal sørge for, at alle, der kommer i besætningen, anvender passende værnemidler i form af rent og vaskbart fodtøj, kedeldragt eller engangsovertræksdragt, åndedrætsværn – FFP3 maske, som slutter tæt til ansigtet, samt tætsiddende beskyttelsesbriller. Det er fx relevant for de personer, der deltager i oprydning, rengøring og desinfektion på ejendommen efter aflivningen af dyrene på en smittet besætning. 


 
Kan jeg indgå en aftale med Fødevarestyrelsen om rengøring og desinfektion efter aflivning? 
Hvis din minkfarm har været smittet med COVID-19, kan du vælge selv at rengøre og efterfølgende modtage betaling for arbejdstid og udgifter fra Fødevarestyrelsen, eller du kan vælge, at Fødevarestyrelsen skal komme og gøre rent. 

Hvis du ønsker at indgå en aftale med os, skal du ringe til Fødevarestyrelsen på tlf. 72 27 69 00 for at indgå en aftale. Herefter vender vi hurtigst muligt tilbage. Vi håndterer henvendelser i den rækkefølge, som de kommer ind, så der kan gå et par dage, før du hører fra os.   
 
Hvornår må jeg gå i gang med at rengøre?
I en rask besætning uden for zone eller inden for 7,8 km fra en smittet besætning, må du gå i gang med at rengøre med det samme. I raske besætninger er der ingen særlige anvisninger om rengøring og desinfektion af din besætning. Du rengør minkfarmen efter aflivningen på samme måde som normalt efter pelsning.

I en smittet besætning må du gå i gang med at rengøre og desinficere, når der er indgået en aftale om rengøring og desinfektion med Fødevarestyrelsen og under iagttagelse af kravene i aftalen.

Rettet 11. december 2020 
 
Hvad skal der ske med husdyrgødning, hvis jeg har indgået aftale med Fødevarestyrelsen om selv at rengøre og desinficere?
For at minimere risikoen for at sprede COVID-19 via husdyrgødning fra smittede mink, har Fødevarestyrelsen vurderet, at det er nødvendigt at håndtere gylle og markstakke som anført nedenfor:

Gylle 

 • Du skal lade gyllen henstå til og med 31. maj 2021, hvorefter du frit kan udbringe den. 
  Eller:
 • Du skal behandle gyllen med kalk til pH på mindst 12 i én time, hvorefter du frit kan udbringe den. Se mere nedenfor under ”Anvisninger for kalkning”.
  Eller:
 • Du skal have tilladelse fra Fødevarestyrelsen til at behandle gyllen efter en anden metode, der sikrer, at virus bliver inaktiveret. Herefter kan du frit udbringe gyllen. 

Markstakke

 • Du skal lade markstakken henstå til og med 31. maj 2021, hvorefter du frit kan udsprede den.
  Eller:
 • Du skal behandle markstakken med kalk til pH på mindst 12 og lade den stå i mindst 3 mdr. efter kalkning. Herefter kan du frit udsprede markstakken. Se mere nedenfor under ”Anvisninger for kalkning”.

Hvordan skal du forholde dig nu?

Efter 31. maj 2021 kan du frit udbringe din husdyrgødning. 

Det er ikke nødvendigt at du kalker din husdyrgødning, hvis du lader den henstå til og med 31. maj  2021. Det skyldes, at eventuel COVID-19-virus i husdyrgødningen vil være reduceret betragteligt, når husdyrgødningen har stået fra aflivningens afslutning i november 2020 til og med 31. maj 2021.

Hvis du ikke kan vente til efter 31. maj 2021 med at udbringe husdyrgødningen, skal du behandle husdyrgødningen som beskrevet ovenfor.

Afregningen for rengøring og desinfektion vil ikke blive påvirket af, hvilken af ovenstående løsninger du vælger til at håndtere husdyrgødningen. 

Kontakt kommunen inden kalkning

Når husdyrgødning kalkes, vil der blive frigjort ammoniak til omgivelserne. Dette kan lokalt udgøre en risiko for særligt følsomme områder. Derfor skal du orientere kommunen forud for kalkning af husdyrgødning.

Anvisninger for kalkning

Hvis du ønsker at kalke husdyrgødningen, skal du følge Fødevarestyrelsens anvisninger, som du fik sammen med aftalen om rengøring og desinfektion. Du kan også finde dem her:

Anvisninger til kalkning af husdyrgødning


Rettet 26. januar 2021

Ændret 27. januar 2021