Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Erstatning til minkavlere

Her kan du læse om beregning og udbetaling af erstatning i forbindelse med aflivning af mink. Minkavlere, som har COVID-19 smittede besætninger, får erstatning efter samme princip som andre landbrugserhverv, der rammes af husdyrsygdomme.

Der gives 100% erstatning for aflivede dyr til alle minkavlere

Minkavlere, der skal have aflivet deres mink, får samme erstatning for det mistede tab på salg af minkskind. Det gælder, uanset om deres besætning er smittet med COVID-19 eller ej. 

Minkavlerne kan vælge frit mellem to modeller. Den ene er en straks-udbetaling af erstatning. Den anden er en á conto udbetaling af erstatning, hvor der gives ét beløb nu, men hvor der slutafregnes, når den gennemsnitlige pris for skind i 2021 er kendt. Den største del af minkejernes erstatning kommer fra de aflivede dyr.

Der er forskel på erstatning for avlsdyr (driftstab)

Minkavlerne får, ud over erstatning af de aflivede dyr, også erstatning for det fremtidige tab som følge af aflivning af avlsdyrene. Der, hvor der er forskel på erstatninger for smittede besætninger og ikke smittede besætninger, er, når det drejer sig om den erstatning, de får for deres avlsdyr, også kaldet driftstab. 

Her får ikke smittede besætninger erstatning for det fulde beregnede driftstab (100%), mens de smittede besætninger får 20% erstatning for deres beregnede driftstab.
Baggrunden for forskellen er ønsket om at sikre et stærkt incitament for at holde smitte ude af besætninger. Reglerne gælder alle uanset om en besætning bliver aflivet pga. COVID-19, fugleinfluenza eller salmonella.

Erstatningen samlet set

Samlet set betyder det, at en typisk smittet besætning modtager en erstatning, som er ca. 18 % lavere end erstatningen for en ikke-smittet besætning. 

Læs mere i dokumentet Orientering om beregning og udbetaling af erstatning i forbindelse med aflivning af minkÆndret 19. oktober 2020