Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forholdsregler og værnemidler

Hvis du har kontakt til minkbesætninger, skal du overholde en række forholdsregler for at forebygge smitte med COVID-19

Forholdsreglerne her er opdateret den 11. december 2020

Tryk på spørgsmålene og se svaret


Særlige forholdsregler for minkavlere, der skal deltage i aflivning af mink

Nedenstående forholdsregler beskriver, hvordan du bør forholde dig, hvis du hjælper til med aflivningen af mink. 

Der er risiko for smittespredning til mennesker ved håndtering af mink mistænkt for eller bekræftet smittet med SARS-CoV-2. 

Virus kan spredes ved kontakt-, dråbe og støvsmitte. Nedestående forholdsregler tager højde for alle 3 smittemåder og skal anvendes for at minimere risiko for, at personer, der udfører aflivning af mink i egen besætning, bliver udsat for smitte med SARS-CoV-2.

Det er dit ansvar som ejer at sikre, at procedurerne samt instruktion i korrekt brug af værnemidler formidles til dine medarbejdere, der skal have adgang til besætningsområdet. 

Før du går ind i besætningsområde

Når du forlader besætningen

 • Tag støvler af

 • Tag arbejdsdragten af

 • Vask hænder og desinficer hænder

 • Tag beskyttelsesbriller af

 • Desinficer hænderne

 • Tag åndedrætsværn af uden at berøre øjne, næse og mund

 • Desinficer hænder

 • Bortskaf engangsarbejdsdragten, eller hvis du anvender en flergangsarbejdsdragt, skal den vaskes ved mindst 60 grader

 • Vask og desinficer beskyttelsesbriller

 • Vask og desinficer arbejdshandsker

 • Vask og desinficer støvler

 • Afslut arbejdsdagen med et bad med vand og sæbe.

Værnemidler

Værnemidler til forebyggelse af støvsmitte omfatter åndedrætsværn af typen FFP3 og tætsluttende beskyttelsesbriller. 

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn skal være CE-godkendte og typen skal være en FFP3. Før anvendelse af åndedrætsværn skal du kontrollere, at åndedrætsværnet slutter tilstrækkeligt tæt til ansigtet. Det kan fx afprøves, ved at filtret lukkes med plastfolie eller med hånden. Åndedrætsværnet må ikke genere, så du fristes til at tage det af i utide. Visse gener kan ikke helt undgås, fx belastning af åndedrætsfunktionen og gener ved hudkontakt.

Åndedrætsværn findes i to forskellige udgaver; 

 1. Filtrerende åndedrætsværn
 2. Luftforsynet åndedrætsværn

1. Filtrerende åndedrætsværn

Filtrerende åndedrætsværn må du som udgangspunkt kun benytte 3 timer om dagen, med mindre det er udstyret med en turboenhed (blæser).

2. Luftforsynet åndedrætsværn: Kan benyttes en hel arbejdsdag.

Tætsluttende øjenbeskyttelse: findes i mange udgaver og der er ikke særlige krav vedrørende type. Som det fremgår af figuren nedenfor findes der produkter hvor maske og øjenbeskyttelse er integreret.

Arbejdsdragt 

her kan anvendes væsketæt engangsovertræksdragt som alternativ til fx kedeldragt.

Støvler

Ingen særlige krav.

Eksempler på værnemidler

Se eksempler på værnemidler der beskytter øjne, næse og mund på Arbejdstilsynet's hjemmeside

Forholdsregler og værnemidler i mistænkte eller smittede besætninger

Gå ikke ind i besætningen, hvis du har symptomer på Covid-19, eller hvis du har været sammen med personer, der er konstateret smittet.

Find information om test for COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Før adgang til besætningsområde

 • Skift til rent arbejdstøj og rent fodtøj.
 • Vask hænderne med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde. Afslut med hånddesinfektion. Undlad fingerringe, armbåndsure o.l.

I løbet af arbejdsdagen

 • Host og nys i ærmet.
 • Rengør kontaktpunkter jævnligt.
 • Vask hænderne hyppigt med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde.
 • Husk at bruge håndcreme jævnligt når du vasker dine hænder ofte.
 • Anvende åndedrætsværn FFP3 maske og tætsiddende beskyttelsesbriller i besætningen.

Efter arbejde i besætningen

 • Vask hænder med vand og sæbe, tør i et engangspapir håndklæde og afslut med   hånddesinfektion.
 • Tag bad efter endt arbejde.
 • Vask arbejdsdragt ved mindst 60 °C, vask og desinficer fodtøj.

Øvrige forholdsregler

Begræns personkredsen, der kommer i besætningen.

Undgå at medbringe genstande i stalden fx mobiltelefoner, værktøj o.l. Hvis der medbringes genstande skal de desinficeres før og efter adgang til stalden. Mobiltelefoner kan anbringes i klar plastpose som er tilsnøret under ophold i stald.

Hunde og katte (der ikke holdes i hjemmet) og som færdes i staldområdet bør holdes inden for staldområdet.

Familiedyr (dyr der holdes i hjemmet) må ikke have adgang til besætningsområdet.


Forholdsregler og værnemidler i raske besætninger

Gå ikke ind i besætningen, hvis du har symptomer på Covid-19, eller hvis du har været sammen med personer, der er konstateret smittet.
Find information om test for COVID-19 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Før adgang til besætningsområde

 • Skift til rent arbejdstøj og rent fodtøj.
 • Vask hænderne med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde. Afslut med hånddesinfektion. Undlad fingerringe, armbåndsure o.l.

I løbet af arbejdsdagen

 • Host og nys i ærmet.
 • Rengør kontaktpunkter jævnligt.
 • Vask hænderne hyppigt med vand og sæbe og tør i engangspapir håndklæde.
 • Husk at bruge håndcreme jævnligt når du vasker dine hænder ofte.
 • Anvende kirurgisk maske ved håndtering af mink – dvs. inden for en meters afstand af dyrene.
 • Aftalt med dine kollegaer, hvordan arbejdet udføres, så man kan holde afstand

Efter arbejde

 • Vask hænder med vand og sæbe, tør i et engangspapir håndklæde og afslut med hånddesinfektion. 
 • Det anbefales at tage bad efter endt arbejde.
 • Det anbefales at vaske arbejdsdragt ved mindst 60 °C, vask og desinficer fodtøj.

Øvrige forholdsregler

Begræns personkredsen, der kommer i besætningen.

Undgå at medbringe genstande i stalden fx mobiltelefoner, værktøj o.l. Hvis der medbringes genstande skal de desinficeres før og efter adgang til stalden. Mobiltelefoner kan anbringes i klar plastpose som er tilsnøret under ophold i stald.

Hunde og katte (der ikke holdes i hjemmet) og som færdes i staldområdet bør holdes inden for staldområdet.

Familiedyr (dyr der holdes i hjemmet) må ikke have adgang til besætningsområdet.

Lovpligtig COVID-19 smittebeskyttelsesplan

Besætningsejer er ansvarlig for at udarbejde en COVID-19 smittebeskyttelsesplan, der sikrer, at bl.a. ovenstående krav bliver iværksat og efterlevet. Øvrige krav til smittebeskyttelsesplanen fremgår af Bekendtgørelse af 11. november om COVID-19 i pelsdyr

Sådan smitter COVID-19 

COVID-19 smitter først og fremmest mellem mennesker og mellem mink. Derudover kan der forekomme smitte fra mennesker til mink, ligesom COVID-19 også kan smitte fra mink til mennesker samt til kæledyr i besætningsområdet. Smittede personer og dyr kan udskille virus i døgnene op til udvikling af symptomer, men også i tilfælde, hvor de ikke udvikler symptomer. Den største udskillelse af virus synes at være i de første dage med symptomer. Den største smitterisiko antages at være fra personer eller dyr med symptomer (hoster, nyser m.v.). 

Fakta om kontaktsmitte

Smitte kan ske ved at berøre sig selv i næse, øjne eller mund efter at have berørt overflader med virus på. Nylige laboratoriestudier påviser overlevelse af virus på plastik- og ståloverflader i op til 8 dage.

Fakta om dråbesmitte

Smitte sker via små dråber fra luftvejene, der spredes med host og nys fra person til person, fra person til dyr eller fra dyr til person. 

Da dråber fra luftvejene falder til jorden inden for 1-2 meter, mindskes risikoen for dråbesmitte effektivt ved at holde afstand. Dråberne kan dog lande på overflader og således danne baggrund for kontaktsmitte. 

Ved almindelig samtale på 1 meters afstand er dråbesmitten fra smittebærere ubetydelig, men risikoen for dråbesmitte øges ved højlydt samtale, råb, ukontrollerede nys og host m.v. 

Fakta om støvsmitte

Smitte sker via støv i stalden, der er forurenet med virus fra luftvejene fra syge dyr eller mennesker. Når dyr eller mennesker hoster og nyser, lander smitten på overflader, pels, strøelse og støv, som kan hvirvles op i luften og derved spredes til øjne, næse og mund på ansatte og dyr. 

Hvad kan du gøre for at forebygge smitte?

Kontaktsmitte

Risikoen for kontaktsmitte mindskes ved god håndhygiejne og hyppig rengøring af overflader, og ved at du undgår at berøre dit ansigt med urene hænder, mens du er i staldområdet.

Har du symptomer på eller er bekræftet smittet med COVID-19, skal du blive hjemme. Har du symptomer, bør du testes for COVID-19. 

Håndhygiejne
Vask hænder hyppigt og grundigt med vand og sæbe og tør hænderne i engangspapirhåndklæder. Undgå ure, fingerringe og andre håndsmykker, som kan gemme på store mængder mikroorganismer.

Håndvask skal altid anvendes, når hænderne er snavsede eller fugtige. 

Hvis hænderne er rene og tørre, kan man erstatte håndvask med hånddesinfektion med alkohol 70-85% tilsat glycerol. Hånddesinfektionen skal gnides godt ind i hænderne, og man skal bruge så store mængder, at hænderne er fugtige i mindst 30 sekunder. Husk at bruge håndcreme jævnligt, hvis du vasker dine hænder ofte.

Er der ikke en håndvask i staldområdet, kan vådservietter anvendes til at fjerne snavs, før man desinficerer hænderne. 

Rengøring

Hvis du har kollegaer så aftal, hvordan og hvor tit I bør rengøre fx vandhaner eller arbejdsredskaber for at undgå smitte mellem jer. Som udgangspunkt bør alle ansatte være opmærksomme på, at udstyret skal betragtes som 'urent' trods rengøring, og man skal derfor være opmærksom på at undgå berøring af ansigtet. 

Rengøring af kontaktpunkter på arbejdsredskaber og overflader sker ved aftørring med klud og med vand og almindelig sæbe. Efter aftørring smides kluden til vask og vaskes ved mindst 90°C eller kasseres. Engangshandsker kan i nogle tilfælde også være en mulighed. Engangshandsker kasseres straks efter brug. Det vigtigste er dog at sørge for god håndhygiejne! 

Dråbesmitte

Dråbesmitte mindskes ved at man holder afstand til dyr og kollegaer, samt ved at man hoster og nyser i ærmet.

Hvis du har kollegaer så sørg først og fremmest for, at alle kan arbejde med en afstand til hinanden på minimum 1 meter. Det gælder både indendørs og udendørs arbejde. Vær opmærksom på om der er støj i arbejdsområdet, og om medarbejderne er nødt til at kommunikere meget og højt under arbejdet. 

2 meters afstand kræves, når risikoen for dråbesmitte er øget fx ved højlydt samtale, råb, ukontrollerede nys og host. 

Hvis det ikke er muligt at opretholde afstand til kollegaer og dyr, skal I foretage andre effektive tiltag til forebyggelse af smitte. Det kan være afskærmning, anvendelse af maske/mundbind eller regler for social adfærd fx at vende hovedet væk fra hinanden, når I passerer på en snæver gangvej.

Smittespredning kan også begrænses ved at arbejdet tilrettelægges i faste teams.


Særligt om masker

For at undgå, at du overfører mulig smitstof til dyrene i raske besætninger, skal du anvende maske inden for en meters afstand af dyrene.

Brug masker, som sikrer bakteriel filtration (kirurgisk masketype). 

I besætninger der er mistænkte for at være smittede, eller som er konstateret smittede, skal du anvende åndedrætsværn (FFP3 maske).

Støvsmitte

Støvsmitte kan forebygges ved at anvende åndedrætsværn (FFP3 maske). I besætninger, hvor der ikke er mistanke om eller bekræftet smitte med COVID-19 anbefales kun brug af åndedrætsværn i de situationer hvor arbejde fremkalder særligt meget støv, eller hvis der anvendes højtryksspuling. 

FFP3 masken beskytter ikke mink/mennesker mod smitte fra det menneske der bærer den. Men den yder en bedre beskyttelse af mennesket der bærer den mod smitte fra mink/andre mennesker end den kirurgiske masketype.


Rettet 11. december 2020

Forholdsregler for Fødevarestyrelsens medarbejdere

Fødevarestyrelsen tager de nødvendige forholdsregler for ikke at bære smitte med sig fra en minkfarm til en anden. 

 

Rettet 6. november 2020


Hvilke værnemidler skal der anvendes, når der pelses i raske besætninger?

Selvom din besætning er rask, bør du anvende samme værnemidler som ved smittede og mistænkte besætninger, når du pelser. Læs mere under ’Forholdsregler og værnemidler i mistænkte eller smittede besætninger’ på denne side. 


Ændret 20. juli 2021