Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

FAQ til minkbesætninger uden for 7,8 km-zonerne

Regeringen har onsdag den 4. november meldt ud, at alle minkbesætninger i Danmark skal aflives af hensyn til folkesundheden


Klik på spørgsmålet, og se svaret


Opdateret 27. november kl. 19

Hvad skal jeg gøre, når jeg er færdig med at aflive?

Du kan vælge at få os til at lave et afslutningssyn på din minkfarm. Det dokumenterer, at aflivningerne er afsluttet, og hvornår det er sket. 

Ved et afslutningssyn vil den myndighedsperson, som gennemfører synet, udfylde et skema som dokumentation for, at aflivningen er afsluttet, og hvornår det er sket. Skemaet udfyldes i to eksemplarer og det ene underskrives og udleveres til dig som besætningsejer.

Det er frivilligt, om du ønsker at få besøg af myndighederne og få lavet et afslutningssyn. 

Hvis du ønsker at få et afslutningssyn

Du bedes snarest muligt og senest mandag den 30. november 2020 kl. 12 kontakte Fødevarestyrelsen på telefon 7227 6900 for at aftale nærmere om besøget. 

Du skal kunne oplyse følgende:

 • Fulde navn.
 • CHR-nummer og evt. undernummer.
 • Dato og klokkeslæt for hvornår besøget kan finde sted.
 • Evt. andet telefonnummer til yderligere kontakt.
 • Om alle mink er kørt væk fra ejendommen, eller om der er behov for hjælp til tomme containere/afhentning af fyldte containere?

Hvis du ikke ønsker at få et afslutningssyn

Det er helt frivilligt at få et afslutningssyn. Hvis du ikke ønsker det, anbefaler vi, at du på anden vis sikrer dig tilstrækkelig dokumentation for, at aflivningerne er afsluttet, og hvornår det er sket. Det kan fx være i form af billeder, videodokumentation eller revisorerklæring. 

Dokumentationen er din måde at sikre dig, at det når lovforslaget er vedtaget, er muligt at dokumentere, at du har aflivet din besætning, og hvornår det er sket, selvom du ikke har fået foretaget et afslutningssyn af myndighederne.


Kan jeg få lavet et afslutningssyn?

Ja, det kan du. 

Du bedes snarest muligt og senest mandag den 30. november 2020 kl. 12 kontakte Fødevarestyrelsen på telefon 7227 6900 for at aftale nærmere om besøget. 

Du skal kunne oplyse følgende:

 • Fulde navn.
 • CHR-nummer og evt. undernummer.
 • Dato og klokkeslæt for hvornår besøget kan finde sted.
 • Evt. andet telefonnummer til yderligere kontakt.
 • Om alle mink er kørt væk fra ejendommen, eller om der er behov for hjælp til tomme containere/afhentning af fyldte containere?

Hvordan får jeg tempobonus?

Vi kan desværre ikke udbetale tempobonussen, før loven er endeligt vedtaget i Folketinget. Når den er det, og det er helt klart, hvilken dokumentation vi skal bruge for at kunne udbetale tempobonussen, kan vi gå i gang med udbetalingerne. Vi vil gøre vores bedste for, at du så hurtigt som muligt får din bonus.


Hvad betyder det, at al minkavl stopper?

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om midlertidigt at forbyde hold af mink. Hold af mink forbydes foreløbigt indtil den 31. december 2021, idet det i samme periode samtidig forbydes at ind- og udføre levende mink til og fra Danmark, til- og fraføre levende mink mellem besætninger i Danmark. 
Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Må man pelse uden for zonerne?

 Ja, man må gerne pelse uden for zonerne. 

 

Skal der ske en optælling, inden man må starte aflivning?

 

Ja. Besætningen skal tælles op, men aflivning må gerne gå i gang før optælling. Det skal være muligt at tælle levende og døde mink op. Hvis minkene er sendt til pelseri, skal en følgeseddel kunne oplyse, hvor mange mink, der allerede er sendt til pelseri.

 

Skal der være en myndighedsperson tilstede ved aflivning?

 

Nej, ikke dagligt. Men en myndighedsperson skal godkende, at farmen er tom, når det meddeles af besætningsejeren, så Fødevarestyrelsen kan konstatere, at aflivningen er sket inden for det fastsatte tidsrum.

 

Må man aflive inden man har modtaget en container? 

Ja. Du må godt gå i gang med aflivningen og have døde mink liggende oven på burene, på fast underlag eller på en presenning. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til.

Du skal selv sørge for at bestille containere. Du skal ringe til Daka SecAnim på Tlf.: 7928 4047 (Mandag til torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07.00 - 15.00), hvis du har spørgsmål om containerne, eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. 

Om betaling for containere for minkfarme uden for zonerne
Hvis din minkfarm ligger uden for 7,8 km-zonerne, skal du selv sørge for at bestille containere. 

Du skal dog være opmærksom på, at:

 • Hvis du har pelset alle minkene som normalt, skal du selv betale for bortskaffelsen.
 • Hvis du har aflivet minkene uden at pelse, betaler staten for bortskaffelsen.
 • Hvis du kun har pelset nogle af minkene, betaler staten for bortskaffelsen af de mink, som ikke er pelset men i stedet kørt til destruktion.
 • Fakturaen skal du sende til Fødevarestyrelsen. På fakturaen skal besætningens CHR-nummer og virksomhedsnummer fremgå.
 • Se Fødevarestyrelsens oplysninger om fakturering

 

Må man begynde aflivning, inden en myndighedsperson er mødt op?


Ja. Aflivning skal ikke afvente en myndighedsperson. Man kan således gå i gang. Besætningsejeren vil blive telefonisk kontaktet for at træffe aftale om dato for optælling. Det skal derfor være muligt at tælle både levende og døde mink, hvis pelsning er indledt. Er der afleveret mink til pelseri, kan følgeseddel eller anden dokumentation anvendes.


Hvordan bortskaffer jeg mine mink, og hvem betaler?
Smittet minkfarm 
Hvis din besætning er smittet hjælper myndighederne dig med at bortskaffe de aflivede mink. Staten betaler for bortskaffelse af dyrene ved aflivning af smittede besætninger. 

Ikke smittet minkfarm i 7,8 km-zonerne
Hvis din minkfarm ligger indenfor 7,8 km af en smittet minkfarm, hjælper myndighederne dig med at bortskaffe de aflivede mink, og staten betaler for bortskaffelse af dyrene. 

Minkfarm uden for 7,8 km-zonerne
Hvis din minkfarm ligger uden for 7,8 km-zonerne, skal du selv sørge for at bestille containere. Du skal ringe til Daka SecAnim på Tlf.: 7928 4047 (Mandag til torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07.00 - 15.00), hvis du har spørgsmål om containerne, eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning.

Du skal dog være opmærksom på, at:

 • Hvis du har pelset alle minkene som normalt, skal du selv betale for bortskaffelsen.
 • Hvis du har aflivet minkene uden at pelse, betaler staten for bortskaffelsen.
 • Hvis du kun har pelset nogle af minkene, betaler staten for bortskaffelsen af de mink, som ikke er pelset men i stedet kørt til destruktion.
 • Fakturaen skal du sende til Fødevarestyrelsen. På fakturaen skal besætningens CHR-nummer og virksomhedsnummer fremgå.
 • Se Fødevarestyrelsens oplysninger om fakturering


Hvilke lande har indført forbud mod import af levende mink fra Danmark?
 • Polen har besluttet at indføre forbud mod at importere levende mink fra Danmark til Polen.
 • Letland har besluttet at indføre et midlertidigt forbud mod at importere levende mink og ubehandlede minkskind indtil 6. december 2020 fra alle lande inklusiv Danmark.
 • Litauen har besluttet at indføre et midlertidigt forbud mod at importere levende mink fra flere lande inklusiv Danmark.

Opdateret 20. november 2020 

Ændret 27. november 2020