Gå til navigation Gå til hovedindhold

FAQ for borgere

Bor du tæt på en smittet minkbesætning, eller er du i tæt berøring med mink på anden måde, kan du finde spørgsmål og svar her.


Her kan du finde spørgsmål og svar på minkrelaterede emner, der kan være relevant for dig som borger. 

Klik på spørgsmål, og se svaret


Er besætninger, hvor der tidligere var levende mink, rengjorte og desinficerede?

De danske minkbesætninger, der har været smittede med COVID-19, er underlagt restriktioner om rengøring og desinfektion. Rengøring og desinfektion skal følge Fødevarestyrelsens anvisninger.

Rengøring og desinfektion i de besætninger, der var smittede er afsluttet i løbet af sommeren 2021.

Fødevarestyrelsen har foretaget kontrol og givet ​​endelig godkendelse efter endt desinfektion til alle besætninger.

Der er ikke krav til godkendelse af rengøring og desinfektion i minkbesætninger, der ikke var smittede med COVID-19. Her er rengøringen foretaget efter ejerens egne retningslinjer.


Kan Fødevarestyrelsen kontrollere besætninger, når der ikke længere er mink?

Da der ikke længere er mink i de danske besætninger, har Fødevarestyrelsen ikke en kontrolforpligtelse i forhold til besætningerne.

Fødevarestyrelsen har ikke længere adgang uden en retskendelse jf. § 7 i Lov nr. 1211 af 07. juni 2021​ om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink.


Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ser levende mink i naturen? 

Mink i naturen er Miljøstyrelsens område, og de samarbejder med Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen om at få indleveret døde/nedlagte mink til undersøgelse for COVID-19.

Læs mere om hvad du skal gøre, hvis du ser levende mink i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Kan kæledyr blive smittet?

Se vores FAQ om Covid-19 og kæledyr


Er det forbudt at holde mink i Danmark?

Den 21. december 2020 vedtog folketinget et lovforslag vedrørende aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink. Ifølge lovforslaget forbydes hold af mink foreløbigt indtil d. 31. december 2021. I samme periode forbydes det at indføre og udføre levende mink til hhv. fra Danmark, samt at transportere levende mink mellem besætninger i Danmark. 

Dog er privates hold af maksimalt fem domesticerede mink af arten Mustela vison undtaget fra forbuddet.

Der vil inden den 31. december 2021 blive taget stilling til den videre proces. Hvis der er behov for at forlænge forbudsperioden, vil dette ske ved lovændring. 
Ændret 17. december 2021