Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Aflivning og desinfektion af smittede minkbesætninger

Har du en minkfarm, der skal aflives på grund af smitte med COVID-19, kan du ansøge om selv at stå for aflivningen. Her kan du læse, hvad du skal gøre, og i hvilken rækkefølge det skal ske.

Dette gælder ikke for minkfarme i kommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø.

Er din minkfarm smittet med COVID-19, modtager du et brev i e-Boks om, at farmen er sat under offentligt tilsyn, hvilket bl.a. betyder, at dyr ikke må flyttes til eller fra besætningen.

Læs aftale med Fødevarestyrelsen

Hvis du ønsker at stå for aflivningen, skal du indgå en aftale med Fødevarestyrelsen "om betaling for udførelse af aflivning af egne mink samt rengøring og desinfektion af minkgård i forbindelse COVID-19". 

Du skal læse aftalen og vilkårene samt Fødevarestyrelsens anvisninger i forbindelse med aflivning af egne mink. Det er vigtigt, at du er indforstået med, hvad du forpligter dig til.


Hvis Fødevarestyrelsen afliver, kan du stadig selv rengøre og desinficere

Hvis du har en smittet besætning, som Fødevarestyrelsen står for aflivning af, har du mulighed for selv stå for rengøring og desinfektion og få betaling for det. 

Hvis Fødevarestyrelsen står for rengøring og desinfektion, skal du ikke betale for det. Fødevarestyrelsen kontakter dig for at aftale nærmere omkring, hvornår vi kan komme ud og starte på rengøringen.

Hvis du ønsker at stå for rengøring og desinfektion, kan du læse den første aftale nedenfor. 

Dokumenter du skal læse:

 

Ansøg om at indgå aftale

Når du har læst og underskrevet aftalen, skal du sende den til aflivningmink@fvst.dk 

Opsigelsesvarsel
Det primære formål med aftalen er, at minkejeren skal stå for aflivning, rengøring og desinfektion. Aflivningen, som man indgår aftale om, skal gennemføres meget hurtigt. 

Opstår der uenighed om gennemførelsen af opgaven, er der i kontrakten mulighed for hurtigt at stoppe samarbejdet, så Fødevarestyrlesen kan overtage aflivningen og hastigheden i aflivningen ikke sænkes. 

Der er derfor ikke tale om et almindeligt opsigelsesvarsel. Der er et varsel på én dag, hvis Fødevarestyrelsen ikke længere ønsker, at minkejeren skal stå for opgaven. 


Vurdering

Vi vurderer aftalerne i takt med, at vi modtager dem, og aflivningerne prioriteres efter hensyn til effektiv bekæmpelse af smittespredning. Du kan enten blive accepteret til at stå for aflivningen, eller du kan blive afvist.

Klik herunder og læs hvad der gælder for din situation:


1. Du bliver accepteret til selv at stå for aflivningen


Optælling

Vi besøger din minkfarm for at tælle ungdyr og avlsdyr op, og det er på baggrund af denne optælling, at erstatningen bliver udregnet, hvis ikke de allerede er blevet optalt. Vi udleverer et orienteringsbrev med eksempler på beregning af to modeller for erstatning, som du senere skal vælge imellem. Du underskriver sammen med Fødevarestyrelsen optællingen af dine dyr. 

 

Aflivning

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler. En repræsentant fra Fødevarestyrelsen skal observere arbejdet.

Du skal anvende besætningens eget udstyr til aflivning, og aflivning skal foretages med kulilte (CO) eller kuldioxid (CO2). Fødevarestyrelsen bestiller container fra DAKA til de aflivede mink. Du skal sørge for at håndtere gylle mv. efter anvisningerne. 

Betaling for aflivning, rengøring og desinfektion

Du vil blive betalt for arbejdet ud fra en fastprisaftale, som dækker dine forventede udgifter til opgaven. Når aflivningen af mink er gennemført, og Fødevarestyrelsen har godkendt det udførte arbejde, skal du inden 14 dage fremsende en elektronisk faktura, med 30 dages forfald. Læs nærmere i aftalen.


2. Du bliver afvist til selv at stå for aflivningen, men du ønsker selv at rengøre

Hurtigst muligt efter konstateret smitte kommer Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen med både udstyr og mandskab for at aflive dyrene. Du og evt. andre medarbejdere på minkfarmen kan deltage i arbejdet med aflivningerne. Der er to muligheder for rengøring og desinfektion:

  1. Fødevarestyrelsen tager sig af rengøring og desinfektion og sørger for at bortskaffe gyllen på forsvarlig vis. 

  2. Du tager dig af rengøring og desinfektion og sørger for at bortskaffe gyllen på forsvarlig vis. 

 

Åbn Aftale II for minkavlere (kun rengøring og desinfektion) 12-11-2020.pdf


Ændret 20. november 2020