Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Aflivning for alle minkavlere

Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Her finder du information om aflivningen for alle besætninger.

Åbn det relevante afsnit for dig nedenfor, og læs om aflivning af din besætninng.


Opdateret 27 november kl 19

Skal jeg indsende overvågningsprøver, hvis aflivningen af mine mink er afsluttet? 

Nej, du skal ikke indsende flere overvågningsprøver, hvis aflivningen af dine mink er afsluttet.

vis Fødevarestyrelsen allerede har registreret, at aflivningen er afsluttet, behøver du ikke at foretage dig yderligere. Det er registeret, hvis der er foretaget myndighedsaflivning, eller du har meddelt din besætning for færdigaflivet.  

Hvis Fødevarestyrelsen ikke har registeret, at aflivningen af dine mink er afsluttet, kan du melde, at du er færdig med at aflive ved at ringe på telefon 7227 6985.


Kan jeg få en kvittering med underskrift for, at jeg har meldt min besætning færdigaflivet inden fristen for tempobonus udløb?
Hvis du har fået en mail med bekræftelse af klarmelding af din besætning, tæller denne som kvittering.

Kan jeg få en kvittering for det afslutningssyn, som myndighederne har gennemført på min ejendom? 
Den myndighedsperson, som gennemfører synet, udfylder et skema som dokumentation for afsluttet aflivning af mink. Skemaet udfyldes i to eksemplarer. Det ene underskrives og udleveres til besætningsejeren.

Hvis du ikke har fået dit skema udleveret, er du velkommen til at kontakte vores hotline på tlf. 7227 6900

Hvornår får jeg betaling for aflivning? 
Fødevarestyrelsen afventer, at lovforslaget om aflivning af mink bliver endeligt vedtaget, og derudover foregår der politiske forhandlinger om erstatning og kompensation. Så det kan vi ikke sige mere om endnu.


Hvad betyder det, at al minkavl stopper? 
Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om midlertidigt at forbyde hold af mink. Hold af mink forbydes foreløbigt indtil den 31. december 2021, idet det i samme periode samtidig forbydes at ind- og udføre levende mink til og fra Danmark, til- og fraføre levende mink mellem besætninger i Danmark.

Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Aflivning af mink i syv nordjyske kommuner
Det er regeringens ambition, at aflivningen af alle mink skal være overstået torsdag den 12. november 2020 kl. 23.59 i kommunerne Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø. 

Når du selv afliver dine mink, kan du gå i gang uden, at der er en myndighedsperson tilstede. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. 

Hvis der ikke er containerkapacitet, skal du lægge dine mink på burene, fast underlag eller på presenning. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan
komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.


Tempobonus for hurtig aflivning

Regeringen har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af den 16. november 2020 om tempobonus for hurtig aflivning. Aftalen betyder, at du får udbetalt en tempobonus på 30 kr. pr. mink, hvis du har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020. 
Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Herudover udbetales for minkavlere beliggende i Hjørring, Brønderslev, Frederikshavn, Thisted, Jammerbugt, Vesthimmerland og Læsø kommuner, som har aflivet alle mink i deres besætninger senest den 12. november 2020, en yderligere bonus på 10 kr. pr. mink.
Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Hvis du ikke selv afliver dine mink, vil myndighederne stå for aflivningen (det gælder ikke hvis din besætning ligger uden for 7,8 km zonerne). Når myndighederne afliver dine mink, vil du ikke modtage tempobonus på 30 kr./mink. Men de farme, der er aflivet af myndighederne inden mandag den 12. november kl. 23.59, vil modtage den ekstraordinære bonus på 10 kr./mink.

Når du er færdig med at aflive, skal du ringe på telefon 7227 6985 (fra kl 9). Det er afgørende, at du ringer ind, da det skal bruges i forhold til bonus beregningerne. Vi kommer på kontrol efterfølgende.

Rengøring og desinfektion på smittede farme

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler.

Smittede minkfarme uden for Nordjylland
Du skal hurtigst muligt indgå en aftale om aflivning med Fødevarestyrelsen om aflivning af dine mink. Vi kontakter dig, eller du kan ringe til os (telefon 7227 5251) for hurtigst muligt at lave en aftale om optælling. Myndighederne skaffer containere til de døde mink.

Hvis du har containerkapacitet eller selv kan skaffe containerkapacitet, kan du aflive dine mink, også selv om besætningen ikke er talt op, eller aftale er indgået. Dette har vi gjort for ikke at forsinke aflivningen. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Når vi kontakter dig, bedes du oplyse, at du har påbegyndt aflivning.

Der er i øjeblikket udfordringer med containerkapacitet, og myndighederne arbejder på højtryk for at skaffe kapaciteten. Hvis du ikke har containeropbevaring selv, kan du begynde aflivning, når du har fået lovning på, at der er container på vej. 

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

Bonus for hurtig aflivning

 
Regeringen har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af den 16. november 2020 om tempobonus for hurtig aflivning. Aftalen betyder, at du får udbetalt en tempobonus på 30 kr. pr. mink, hvis du har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020. 
Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Rengøring og desinfektion

Du skal foretage aflivning af dyr samt rengøring og desinfektion efter Fødevarestyrelsens anvisninger. Det fremgår af den indgåede aftale. Du forpligter dig samtidig til, at overholde alle forholdsregler vedr. værnemidler.


Raske minkfarme i 7,8 km-zonerne uden for Nordjylland
Det er regeringens ambition, at aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 19. november 2020. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Vi kontakter dig for at indgå en aftale om optælling af dine mink.

Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen. Myndighederne sørger for at bestille containere til de døde mink. 

Hvis du ikke har containere, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de kommes i containere.

Bonus for hurtig aflivning

Regeringen har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af den 16. november 2020 om tempobonus for hurtig aflivning. Aftalen betyder, at du får udbetalt en tempobonus på 30 kr. pr. mink, hvis du har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020. 
Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Rengøring og desinfektion

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning.

 

Minkfarme uden for 7,8 km-zonerne
Det er regeringens ambition, at aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået den 19. november 2020, og det er således en betingelse for at du bliver berettiget til at modtage bonus for hurtig aflivning, at du er færdig senest denne dato. Du skal være særlig opmærksom på, at der ikke er mink, der undslipper og løber ud i naturen.

Optælling - du må gerne gå i gang 

Besætningen skal tælles op, men aflivning må gerne gå i gang før optælling. Myndighederne skal ikke være tilstede ved opstart. Myndighederne ringer til dig i løbet af de kommende dage, hvis du ikke allerede er kontaktet.

Det skal være muligt at tælle levende og aflivede mink. For de kroppe, der er sendt til pelseri, skal en følgeseddel kunne oplyse, hvor mange mink, der er sendt. 

Hvis du vælger at aflive til destruktion og ikke kan skaffe containere, må du lægge døde mink oven på burene, på fast underlag eller på presenninger. Døde dyr på fast underlag eller presenning skal så vidt muligt overdækkes, hvis de ikke afhentes samme dag, så der ikke kan komme rovdyr til. Det er vigtigt, at du sikrer, at alle mink er døde, inden de
kommes i containere.

Ligger din minkfarm uden for 7,8 km-zonerne, skal du selv sørge for at bestille containere. Du skal ringe til Daka SecAnim på Tlf.: 7928 4047 (Mandag til torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07.00 - 15.00), hvis du har spørgsmål om containerne, eller når containeren er fyldt halvt op, da den ikke må være mere end 2/3 fyldt ved afhentning. 

Du skal dog være opmærksom på, at:

  • Hvis du har pelset alle minkene som normalt, skal du selv betale for bortskaffelsen.
  • Hvis du har aflivet minkene uden at pelse, betaler staten for bortskaffelsen.
  • Hvis du kun har pelset nogle af minkene, betaler staten for bortskaffelsen af de mink, som ikke er pelset men i stedet kørt til destruktion.
  • Fakturaen skal du sende til Fødevarestyrelsen. På fakturaen skal besætningens CHR-nummer og virksomhedsnummer fremgå.
  • Se Fødevarestyrelsens oplysninger om fakturering

Tempobonus for hurtig aflivning

Regeringen har indgået en aftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet af den 16. november 2020 om tempobonus for hurtig aflivning. Aftalen betyder, at du får udbetalt en tempobonus på 30 kr. pr. mink, hvis du har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november 2020. 
Loven er ikke endeligt vedtaget i folketinget endnu.

Rengøring og desinfektion

Du skal selv rengøre minkfarmen efter aflivningen, på samme måde som normalt efter pelsning.

Spørgsmål om containere og transport

Besætningsejere i de syv nordjyske kommuner

Meld om færdig aflivning container på  7227 6985

Alle andre besætningsejere 

Spørgsmål om containere rettes til Daka SecAnim på Tlf.: 7928 4047 (Mandag til torsdag 07.00 - 16.00, fredag 07.00 - 15.00).

Har du eller din familie brug for en at tale med om jeres personlige situation? 
Situationen omkring mink er en stor udfordring for mange avlere og deres familier. 

Har du eller din familie brug for at tale med nogen om den vanskelige situation I står i, har Røde Kors en række lokale frivillige, der er vant til at tale med borgere i krise. Det er både muligt at tale med en nu og her eller på et senere tidspunkt.
 
Hvis du eller din familie er interesseret i en samtale, kan I kontakte Røde Kors på: beredskab@rodekors.dk

Sundhedsmyndighederne tilbyder også rådgivning og krisehjælp. 

Du kan læse om regionernes krisehjælp til minkavlere og ansatte her: 

Du kan ringe til regionernes hotlines: 

  • Borgere i Region Nordjylland kan ringe på tlf. 9764 3000 
  • Borgere i Region Midtjylland kan ringe på tlf. 7847 4754
  • Borgere i Region Syddanmark kan ringe på tlf. 9944 5060 
  • Borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden kan ringe på tlf. 9356 8590
Læs brev til minkavlere fra tirsdag den 10. november


Ændret 27. november 2020