Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Andre dyr og COVID-19

Læs spørgsmål svar om coronavirus og mus, rotter, mårhunde, fugle, kvæg og svin


Kan mus og rotter sprede COVID-19 fra smittede minkbesætninger til andre minkbesætninger, andre dyr eller mennesker?

Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Man har i flere forsøg forsøgt at inficere bl.a. mus og rotter med coronavirus (COVID-19), men det har ikke været muligt. Vi går derfor ud fra, at mus og rotter ikke kan smittes med COVID-19 og derfor heller ikke kan sprede coronavirus til andre dyr eller mennesker. 

Oprettet 2. juli

Kan svin blive smittet?

Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Det er under eksperimentelle forhold ikke lykkedes at inficere svin, med coronavirus (COVID-19), ligesom der ikke er indrapporteret om fund i fugle, mus eller rotter. 

Oprettet 2. juli

Kan fugle blive smittet?
En prøve fra foden af en måge er blevet testet positiv for SARS-CoV-2. Prøver fra anden måge skudt ned samme dag på samme farm var alle negative. Flere måger skal nu undersøges. 

Det er under eksperimentelle forhold ikke lykkedes at inficere fugle med coronavirus (COVID-19).

Opdateret 26. oktober

Kan kvæg blive smittet?

Ud fra vores nuværende viden har kvæg meget lav modtagelighed for coronavirus (COVID-19), og der er ingen bekræftede tilfælde af smitte til kvæg under naturlige forhold. Ved smitteforsøg er enkelte dyr blevet smittet i meget lav grad, men kvæg synes ikke at kunne videregive smitten.

Oprettet 23. september

Kan mårhunde blive smittet?

Smitteforsøg har vist, at mårhunde kan smittes med coronavirus (COVID-19) både ved direkte podning og som følge af kontakt til smittede dyr. Der er ingen viden om, at mårhunde kan videregive smitten.

Oprettet 23. september

Kan kaniner blive smittet?

Smitteforsøg har vist, at kaniner kan smittes med høje doser coronavirus (COVID-19). Eksperimentelt inficerede kaniner har ikke vist tegn på sygdom, og synes heller ikke at kunne sprede smitten til andre dyr.

Oprettet 23. september

Kan ræve blive smittet?

Ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium) er det usandsynligt, at COVID-19 spredes med ræve. Fødevarestyrelsen samarbejder i øvrigt med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde dyr. 
 

Kan flagermus blive smittet?

Ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium) er det usandsynligt, at COVID-19 er spredt med flagermus, som vi kender dem i Danmark. Fødevarestyrelsen samarbejder i øvrigt med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde dyr. 

Kan vilde mink blive smittet?

Vi kender indtil videre ikke noget om forekomsten af COVID-19-smitte i vilde mink. Ifølge DK-VET (Dansk Veterinær Konsortium) er det usandsynligt, at COVID-19 spredes med vilde mink. Fødevarestyrelsen samarbejder i øvrigt med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at undersøge forekomsten af COVID-19 i vilde dyr.


Kan fluer blive smittet?
Lige nu undersøges det, om fluer kan være en mulig smittevej. Resultaterne af denne undersøgelse foreligger desværre ikke endnu.Ændret 27. oktober 2020