07-06-2012

Schmallenberg i Danmark

En misdannet og dødfødt kalv fra Fyn er som det første danske husdyr blevet testet positiv for Schmallenberg virus. Det er DTU Veterinærinstituttet, der har undersøgt kalven for det nye virus, der spredte sig i Europa i sommeren og efteråret 2011. Tidligere er der fundet antistoffer mod Schmallenberg i danske kreaturer.

Sygdommen viser sig ved misdannelser af hoved, rygsøjle og lemmer hos dødfødte eller svagfødte lam, gedekid og kalve. Hos voksne kreaturer er sygdommen i udlandet påvist i forbindelse med diarré, feber og nedgang i mælkeydelsen. Virus forårsager langt fra altid sygdom hos inficerede dyr.
 
Verdensdyresundhedsorganisationen OIE har konkluderet, at Schmallenberg virus ikke har eller vil få større konsekvenser for landbruget, at det ikke skal være en anmeldepligtig sygdom, og at det ikke kan begrunde importrestriktioner.

Schmallenberg virus forårsager desuden ikke sygdom hos mennesker.
 
Kontakt
​Birgit Hendriksen, tlf 7227 6516