Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Kæledyr

Her kan du se hvilke dyr, der defineres som 'kæledyr', og hvilke regler det omfatter hold af kæledyr.

I bilag I i Kæledyrsforordningen er det nærmere defineret, hvad der forstås ved kæledyr:

• Hunde, katte og fritter (tamme ildere)
• Fugle, bortset fra fjerkræ*
• Kaniner og gnavere
• Krybdyr og padder
• Hvirvelløse dyr, bortset fra bier, humlebier, bløddyr og krebsdyr
• Tropiske akvariefisk

* Fjerkræ er defineret som fugle af følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner, agerhøns og strudsefugle.
 
Det vil sige, at fjerkræ betragtes ikke som kæledyr i henhold er EU's regler, selvom de måtte holdes som sådan.
 
Du kan læse mere om at rejse med kæledyr efter kravene i Kæledyrsforordningen i Fødevarestyrelsens guides, eller ved at klikke her:
 
Rejse med kæledyr
  
 

Ikke alle dyr må holdes af private som kæledyr
Vær opmærksom på, at visse arter af fugle, gnavere, krybdyr, padder, hvirvelløse dyr og tropiske akvariefisk ikke må holdes af privatpersoner. Derfor må de ikke indføres til Danmark af privatpersoner.
 
Efter ændringen af bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr i marts 2014 må man ikke længere holde mårhunde og vaskebjørne som privatperson. Hvis man som privatperson allerede havde mårhund eller vaskebjørn på tidpunktet, hvor ændringen trådte i kraft, kan man beholde disse dyr, hvis de opfylder følgende krav:
 
• Dyrene skal anmeldes til Fødevarestyrelsen inden for 3 måneder efter bekendtgørelsens ikrafttræden.
• Dyrene skal mærkes eller på anden måde entydigt identificeres, således at de til enhver tid kan genkendes.
• Det skal sikres, at dyret ikke kan formere sig, for eksempel ved sterilisation eller kastration.
   
Når du anmelder dyret til Fødevarestyrelsen, skal du sørge for at vedlægge dokumentation for, at dyret er mærket og ikke kan formere sig.
 
Dyret/dyrene må ikke senere overdrages til anden privatperson, og Fødevarestyrelsen skal til enhver tid kunne se tilladelsen ved en kontrol.
 
I bekendtgørelse om forbud om privates hold af særlige dyr kan du se hvilke dyr, man som privat person må holde.
 
Du finder bekendtgørelsen via linket under lovstof nederst på siden.
 
Bekendtgørelsen findes specifikt under "Kæledyr" på det henviste side.
 
Læs også de generelle regler for rejse med kæledyr

 
 

Andre kæledyr
Alle andre arter af dyr kan ikke betragtes som "kæledyr" efter Kæledyrsforordningens regler.
 
Sådan dyrearter skal ind- eller udføres efter kravene i de kommercielle ind- og udførselsregler.
 
Læs mere under henholdsvis:

Import, dyr

 
Det er dog stadig en forudsætning, at du som privatperson må holde den pågældende dyreart.

 
 

Kæledyr er beskyttet af reglerne i dyreværnsloven
Kæledyr er ligesom alle andre dyr beskyttet af reglerne i dyreværnsloven.

​Det fremgår af dyreværnsloven, at enhver, der holder dyr, skal sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov i overensstemmelse med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.
 
Hobbydyrs behov skal tilgodeses i forbindelse med indretning af de rum og arealer, hvor dyrene holdes.
 
I dyreværnsloven er der fastsat særlige bestemmelser om privates hold af særlige dyr og om dyrehandlere. Bekendtgørelsen omfatter hold af dyr, der kan være farlige eller skabe frygt, eller som er svære at holde på en forsvarlig måde.
 
Reglerne vedrørende familie- og hobbydyr i dyreværnsloven og i de tilhørende bekendtgørelser håndhæves af politiet og anklagemyndigheden.
 
Internationale regler for kæledyr
Danmark har undertegnet og ratificeret Den Europæiske Konvention om beskyttelse af kæledyr. Konventionen omfatter ethvert dyr, der holdes til privat fornøjelse og selskab. Konventionen indeholder bestemmelser om forsvarligt hold af familie- og hobbydyr, handel med familie- og hobbydyr, operative indgreb og aflivning, samt regler om omstrejfende dyr. Konventionens regler er i Danmark dækket af dyreværnsloven.
 

 
 

​Læs forbrugerspørgsmål og svar
Må jeg lade min kælegris gå frit rundt på min ejendom?
Der er krav til udendørs, fritgående grise. Reglerne findes i lov om udendørs hold af svin og bekendtgørelse om hold af svin på friland.
Et af de vigtigste krav er, at dyrene ikke må fordres med madrester – hvilket skal fremgå  tydelig skiltning. Hele landets svineeksport kan sættes over styr, hvis en enkelt gris får svinepest via forurenet mad, som er indført fra udlandet.
 
Hvis du holder dine grise udendørs, er der bl.a. krav til indhegningen, der skal sikre at grisene ikke kan slippe ud og komme i kontakt med nogle på den anden side af hegnet. Der er også krav om en vis afstand til arealer med offentlig adgang, og uvedkommende må ikke færdes inden for hegnet medmindre en række krav er opfyldt.
 
Mere information om hvordan indhegningen skal være kan findes i bekendtgørelse om hold af svin på friland.

Kontakt Fødevarestyrelsen hvis du er i tvivl.
 
Hvornår er kvæg, svin, får og geder blot et hobbydyr?
I EU lovgivningen defineres fx kvæg, svin, får, geder eller heste som et produktionsdyr og hører ikke under kategorien kæledyr/hobbydyr, selv om de holdes som kæledyr/hobbydyr i Danmark.
 
Må jeg holde en gris som kæledyr i byen?
Det er som udgangspunkt ikke tilladt at holde kælegris eller andre dyr, der normalt hører til på landet i byzoner og sommerhusområder.
 
Men Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra forbuddet. Før der træffes afgørelse, skal tilsynsmyndigheden gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst tre uger.
 
 
Hvad sker der med et kæledyr, der er blevet aflivet hos dyrlægen?
Mange privatpraktiserende dyrlæger er tilknyttet et kæledyrskrematorium, som man kan benytte sig af mod betaling. Hvis man ønsker det, kan man få asken udleveret, så den kan begraves i egen have eller på en kæledyrsgravplads. Man kan også vælge at få sit aflivede kæledyr med hjem fra dyrlægen og begrave det i egen have.
 
Destruktionsanstalter modtager ikke kæledyr, så der er ingen risiko for at kæledyr bliver til kød- og benmel.

 
 

Lovstof og regler
 
 
Ændret 27. januar 2015

 

 

Slå musen ihjel for din slangeSlå musen ihjel for din slangehttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Slå-musen-ihjel-for-din-slange.aspx05137aspx10310html27-03-2015 13:00:00
Sådan passer du din kælegrisSådan passer du din kælegrishttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Aktuelt/Sider/Pressemeddelelser 2015/Sådan-passer-du-din-kælegris.aspx07792aspx16050html02-03-2015 09:25:00

 

 

Anskaffelse af hundAnskaffelse af hundhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anskaffelse-af-hund.aspx02401aspx25560htmlEmneside
Anskaffelse af katAnskaffelse af kathttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Anskaffelse-af-kat.aspx02402aspx10170htmlEmneside
HundelovenHundelovenhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx02528aspx122390htmlEmneside
Pasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrPasningsvejledning - Sådan passer du dit kæledyrhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx02754aspx68440htmlEmneside
Rejse med kæledyrRejse med kæledyrhttp://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rejse-med-kæledyr.aspx02779aspx58020htmlEmneside