Internationale forhandlinger om lovstof og lovstof generelt

På denne side finder du links til love og regler på Fødevarestyrelsens område.

Der findes links i højre side til:

  • Fødevareministeriets lovgivning på Fødevarestyrelsens område (love, bekendtgørelser og cirkulærer) hos Retsinformation.  

  • Udkast til lovforslag, bekendtgørelser, vejledninger mv., som er sendt i høring på Høringsportalen på borger.dk.
  • § 20-spørgsmål fra Folketinget.
  • Fødevarestyrelsens principielle afgørelser.

Under Internationalt samarbejde kan du finde referater og dagsordener fra de internationale fora, som Fødevarestyrelsen deltager i. Fx EU, SCoFCAH og Nordisk samarbejde.

Gå til Internationalt samarbejde

Gå til lovstof

Læs mere på andre sider

Folketingets hjemmeside

 
Lovstof
 
 
 
 
 
Kodeks:
 
Markedsovervågning:
 
Fødevarestyrelsens Afgørelsesportal:

 

Selvbetjening

Høringsportalen på borger.dk:
Find udkast til lovforslag m.v. i høring